03/376 86 60 Neem contact met ons mail ons

Reiniging Luchtventilatie Systemen

Klimaatinstallatie-beheer om uw werknemers, klanten en bezoekers te beschermen

Airconditioningsystemen, plafondventilatie en andere ventilatiesystemen zijn tegelijkertijd een zegen en een gevaar voor de gezondheid. Verontreinigde airconditioners kunnen vuil, stof, schimmelsporen en bacteriën bevatten, waardoor de gezondheid van uw werknemers en bezoekers op korte en lange termijn in gevaar komt.

Om deze reden zijn hygiëne-inspecties voor HVAC-systemen en het onderhoud ervan door gekwalificeerd personeel verplicht.

Sick building syndrome

Lucht op de werkplek wijkt vaak af van buitenlucht. Op de werkplek kunnen de concentraties van stoffen, gassen en dampen door werkprocessen veel hoger liggen, zonder dat dit te zien of te ruiken is.

Vuile lucht ontstaat door:

 • opname van stofdeeltjes van kleding en vloerbedekking;
 • het ademen van mensen;
 • uitstoot van kantoorapparatuur zoals printers, faxen en kopieerapparaten;
 • micro-organismen zoals schimmels en bacteriën doordat de lucht vochtig is;
 • maw stoffen die tijdens werkprocessen vrijkomen.

Daarom is het van belang dat de vuile lucht wordt vervangen door schone lucht. Het filteren van de vuile lucht biedt meestal geen oplossing vanwege de gassen. Daarom ligt ventileren met buitenlucht voor de hand.

Gezondheidsklachten door vuile lucht

Vervuilde lucht kan leiden tot een groot aantal gezondheidsklachten. Veelvoorkomende klachten zijn:

 • last van de luchtwegen/astma;
 • irritatie aan de ogen en huid;
 • het optreden van allergische reacties;
 • hoofdpijn;
 • concentratieproblemen.

Als deze klachten bij veel mensen in hetzelfde kantoorcomplex voorkomen en duidelijk gerelateerd zijn aan het gebouw, spreekt men ook wel van een sick-building-syndrome.

Waarom zou u onderhoud aan uw klimaat-/ ventilatiesysteem moeten doen?

 • Klimaat-/ ventilatiesystemen kunnen van grote invloed zijn op de gezondheid en het welzijn.
 • Afzettingen en bacteriën in de systeemcomponenten beïnvloeden niet alleen de luchtkwaliteit, maar ook de effectiviteit van het systeem.
 • Alle HVAC-systemen moeten daarom vóór de inbedrijfstelling worden geanalyseerd tijdens een eerste inspectie en dienovereenkomstig worden "vrijgegeven".
 • Eerste Hygiene inspectie.
 • Regelmatige periodieke hygiëne-inspecties.

Klimaat-/ ventilatiesysteemservice van Rentokil Specialist Hygiene

Onze service

 • Monitoring, reiniging & desinfectie van alle installatiecomponenten
 • Bacteriologische analyses door een geaccrediteerd laboratorium
 • camerainspectie met videodocumentatie
 • Luchtmetingen
 • Filteranalyses en filterwisselingen
 • Gebruik van borstelmachines en/of perslucht
 • LBK : reconditionering

Onderhoudscontracten voor meer comfort en veiligheid

Kies een onderhoudscontract met Initial in samenwerking met Rentokil Specialist Hygiene en wij zorgen voor alle werkzaamheden rond het beheer van uw klimaat-/ ventilatiesysteem: veiligheid, efficiëntie en bedrijfszekerheid.