Initial miljø og samfund

Miljø og samfund

Ring på 70 11 33 10  eller skriv til os

Miljø og samfund

Miljø og samfund - god hygiejnepraksis og svanemærkede produkter fra Initial.

Næsten 80% af alle infektioner spredes via hænderne. Derfor er viden om og gode hygiejnevaner en vigtig måde at opretholde sundheden på.

Initial støtter op omkring organisationer og projekter, der fremmer god hygiejne, herunder Global Wash Hands Day og Rådet for Bedre Hygiejne.

Vores opfyldelse af Dansk Industris Servicenorm er bevis på, at vi er en veldreven virksomhed, der sikrer ordnede forhold og medarbejdertrivsel. En god service kommer ikke af sig selv. Den kræver engagerede medarbejdere og ordnede forhold i hele organisationen.

Samtidig er vi fokuseret på at nedbringe vores CO2-udledning, tænke miljøvenligt i vores drift samt tilbyde svanemærkede produkter.

Et samarbejde med Initial giver din virksomhed en leverandør, der tager ansvar for at skabe en bæredygtig udvikling.

This video player requires JavaScript.

God service, der tager hensyn

Initial har fokus på 3 kerneområder for at bidrage konstruktivt til det omkring liggende samfund.

Vi efterlever Dansk Industris Servicenormen, der omhandler kvalitet og etik, og vi prioriterer og bakker op omkring brugen af svanemærkede produkter.

Samtidig har vi en lang tradition for at støtte projekter og organisationer, der udbreder viden om god hygiejne, herunder Global Handwashing Day og Rådet for Bedre Hygiejne.

Fokus på innovation og videndeling

Initial er en del af Rentokil Initial, der er et engelskejet FTSE 100-selskab med global tilstedeværelse. Gennem et tæt samarbejde på tværs af regioner samarbejder vi løbende om at skabe nye produkter og services, som vi mener kan højne hygiejneniveauet i danske virksomheder.

Vi er med helt fremme på den nyeste udvikling indenfor hygiejneverdenen, men vi lancerer først produkter og services, når vi ved, at de er tilstrækkeligt gennemtestede og giver den merværdi, som kan forventes og til en fornuftig pris. 

Landsdækkende service

Initial har lokale kontorer på Fyn, Jylland og Sjælland. Vi dækker hele landet med professionel hygiejne- og måtteservice.