02 290 8500 สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ หรือ ติดต่อเรา

วิธีเสริมสร้างสุขอนามัยมือ

สุขอนามัยสำหรับมือ เป็นพื้นฐานในการลดการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียและโรคติดต่อต่างๆ เช่น โรคหวัด และไข้หวัดใหญ่ การล้างมือให้ทั่ว ทำมือให้แห้ง และฆ่าเชื้อเป็นประจำ จะช่วยลดและกำจัดแบคทีเรียอันตรายได้ ซึ่งอินนิเชียลสามารถช่วยคุณได้

การล้างมือจะช่วยลดการปนเปื้อนข้าม (cross contamination) ให้กับผู้ใช้งานห้องน้ำ ซึ่งสามารถลดแบคทีเรียบนมือได้ถึง 80%

การรณรงค์ให้มีการล้างมือ การเช็ดมือให้แห้ง และการฆ่าเชื้อในธุรกิจของคุณ มีความสำคัญต่อการลดอัตราการปนเปื้อนข้าม (cross contamination) ในที่ทำงาน และอัตราการขาดงานได้

ปรึกษาเราเกี่ยวกับสุขอนามัยภัณฑ์สำหรับมือในธุรกิจ เพื่อปกป้องพนักงานและลูกค้าของคุณ

ปกป้องมือของคุณให้สะอาด และถูกสุขอนามัยหลังจากใช้ห้องน้ำทุกครั้ง

รักษาสภาพแวดล้อมให้มีสุขอนามัย ด้วยเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือที่อ่อนโยนต่อผิว และสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99.9%

เช็ดมือให้แห้งด้วยกระดาษเช็ดมือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค

เราให้บริการสุขอนามัยภัณฑ์แบบครบวรจรทั้งใน และนอกห้องน้ำ ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 38 ปี