02 290 8500 สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ หรือ ติดต่อเรา

อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

อินนิเชียล ไฮยีน ประเทศไทย ปฏิบัติตามนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเข้มงวด วัฒนธรรมองค์กรและกรอบการทำงานของเรานั้นให้ความสำคัญกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของทั้งพนักงานและลูกค้าอย่างสูงสุด

ในขณะส่งมอบบริการและประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า เรายังคงยึดมั่นและคำนึงถึงกฏระเบียบด้านการทำงาน สุขภาพ และความปลอดภัยไว้อย่างสูงสุด

มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE)

อินนิเชียล ไฮยีน ประเทศไทย มุ่งมั่นพัฒนาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรของเราอยู่เสมอ

เราดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 14001 และ OHSAS 18001 โดยได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

นโยบาย
นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
นโยบาย Zero Tolerance
นโยบายเกี่ยวกับแอลกอฮอล์และยาเสพติด
การประเมินความเสี่ยงทั่วไป
การประเมินความเสี่ยงในสถานที่
การประเมินความเสี่ยงด้านสารเคมี

การอบรมภาคบังคับ
การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี
การอบรมประกาศนียบัตรปฐมพยาบาล
การอบรมการผจญเพลิง
การทำงานในที่สูง
การอบรมภาคบังคับสำหรับพนักงานระดับหัวหน้างานและผู้จัดการโดยกรมสวัสดิการ
การอบรมการขับขี่และโดยสารอย่างปลอดภัย

การตรวจสอบด้าน SHE
การตรวจสอบด้าน SHE ภายในองค์กร เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฏหมาย ซึ่งพนักงานทุกคนต้องเข้าร่วมอยู่เสมอ

นโยบาย Zero Tolerance
พนักงานเร็นโทคิล อินนิเชียล ทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งหรือระดับใด ต่างได้รับการสนับสนุนให้ตระหนักถึงนโยบาย Zero Tolerance ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย กำหนดขึ้นเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงาน เพื่อให้พนักงานทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

กฎทองของ SHE
กฎระเบียบ 9 ชุด ที่อธิบายถึงสิ่งที่เราต้องรู้และปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยของตัวเรา เพื่อนร่วมงาน และลูกค้า กฎเหล่านี้กำหนดให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่มักพบจากกิจกรรมต่างๆ ของเรา พนักงานเร็นโทคิล อินนิเชียล ไม่ว่าตำแหน่งหรือระดับใดต่างต้องปฏิบัติตามกฎทองของ SHE

การดำเนินการด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

ทุกอุตสาหกรรมต่างอยู่ภายใต้กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขอนามัย เร็นโทคิล อินนิเชียล มีประสบการณ์ยาวนานในการขับเคลื่อนทุกอุตสาหกรรมให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวได้ ซึ่งได้แก่

  • พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)
  • พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
  • พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
  • ประกาศกระทรวงมหาดไทย
  • พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522
  • พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535
  • กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดขยะมูลฝอย

ทำไมต้องอินนิเชียล?

เราให้บริการสุขอนามัยภัณฑ์แบบครบวรจรทั้งใน และนอกห้องน้ำ ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 38 ปี

ยกระดับประสบการณ์ให้กับลูกค้าของคุณด้วยสัมผัสแห่งกลิ่นหอมอันโดดเด่น ดูว่าเราทำได้อย่างไร?