ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ 02 290 8500  หรือ ติดต่อเรา

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

อินนิเชียล ไฮยีน มุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมผ่านโครงการต่างๆ ของเรา โดยมุ่งเน้นให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับความสำคัญของสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

COHEP - เสริมสร้างสิ่งจำเป็นต่อชีวิต

โครงการสุขอนามัยศึกษาเพื่อชุมชน (COHEP) ของ เร็นโทคิล อินนิเชียล มุ่งเน้นพัฒนาสุขภาพเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ

นอกจากโครงการให้ความรู้ เรายังส่งต่อสำจิตนึกความรับผิดชอบต่อสังคมไปในจิตใจของพนักงานทุกคน ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคุณค่าต่างๆ เช่น เข้าร่วมวิ่งการกุศล และงานด้านการกุศลอื่นๆ โดยจุดมุ่งหมายของกิจกรรมเหล่านี้คือ การช่วยให้เราและสังคมจับมือกันเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาบริการของเรา