การศึึกษา

สุขอนามัยในโรงเรียน

สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ 02 290 8500  หรือ ติดต่อเรา

คำแนะนำเพื่อสุขอนามัยในสถาบันการศึกษา

สอนเด็กให้เข้าใจถึงความสำคัญของการรักษาสุขอนามัย เนื่องจากเด็กยังมีระบบภูมิคุ้มกันของเด็กไม่แข็งแรง จึงมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย การอยู่ในโรงเรียนมีโอกาสป่วยเป็นโรคติดต่อได้หลายชนิด เช่น ไข้หวัดใหญ่ เชื้อท้องเสียโนโรไวรัส และ เชื้ออีโคไล (E. coli) ซึ่งสุขอนามัยที่ดีจะช่วยลดการแพร่เชื้อโรคเหล่านี้ได้

ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การล้างมือไม่ถูกวิธีส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งเห็นได้จากจำนวนวันลาป่วยของนักเรียนและเจ้าหน้าที่ ดังนั้น การล้างมือจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยได้

ห้องน้ำ

การปรับปรุงห้องน้ำและติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จะช่วยเพิ่มอัตราการล้างมือและสร้างทัศนคติที่ดีให้กับนักเรียน เพียงทุกคนล้างมือก็สามารถลดความเสี่ยงอาการท้องเสียได้มากถึง 47%

จุดที่มีความเสี่ยงสูงภายในห้องน้ำ คือ บริเวณโถสุขภัณฑ์ ปุ่มกดชักโครก ประตูห้องสุขา และบริเวณอ่างล้างมือ
ห้องน้ำ
 • การสร้างสีสันภายในห้องน้ำด้วยผลิตภัณฑ์รุ่น Signature Colour ช่วยสร้างประสบการณ์การใช้งานห้องน้ำและกระตุ้นให้เกิดการล้างมือมากขึ้นได้
 • การล้างและเช็ดมือให้แห้งอย่างถูกวิธี จะช่วยหยุดการแพร่กระจายเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี ควรจัดเตรียมสบู่ กระดาษเช็ดมือ หรือเครื่องเป่ามือไว้ให้พร้อมใช้งานอย่างเพียงพอ
 • สาธิตวิธีการล้างมือที่ถูกต้องให้กับนักเรียน พร้อมติดตั้งป้ายหรือภาพประชาสัมพันธ์เพื่อส่งส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยที่ดี

โถงทางเดิน

บริเวณต้อนรับหรือทางเข้าที่สะอาด จะสร้างความประทับใจแรกให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และแขกผู้มาเยือน

หอประชุม
 • บริเวณที่มีการใช้งานสูง เช่น บริเวณต้อนรับ เป็นจุดที่นำสิ่งสกปรกและฝุ่นเข้ามาภายในโรงเรียนผ่านรองเท้า การใช้พรมปูพื้นที่มีคุณภาพจะช่วยปกป้องพื้นและดูดซับสิ่งสกปรกก่อนจะเข้าไปในสถานที่ของคุณ ทำให้พื้นของคุณคงความสะอาดอยู่เสมอ
 • ทำความสะอาดเป็นประจำ โดยเน้นไปยังบริเวณที่มีการใช้งานสูง เช่น มือจับประตู พื้นผิวต่างๆ รวมทั้งปากกาเซ็นชื่อเข้าเรียน

โรงอาหาร

สุขอนามัยและความปลอดภัยในอาหารเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็ก และยังช่วยรักษามาตรฐานการเรียน ทำให้ทั้งบุคลากรและนักเรียนปลอดภัยจากโรคที่มากับอาหาร

โรงอาหาร
 • อบรมวิธีการล้างมือที่ถูกต้องให้กับบุคลากร รวมทั้งกำหนดนโยบายการใช้ถุงมือ เพื่อลดการแพร่เชื้อโรคไปสู่อาหารหรือพื้นผิวต่างๆ
 • จัดเตรียมเครื่องจ่ายสบู่ กล่องใส่กระดาษเช็ดมือ เครื่องเป่ามือ และถังขยะ พร้อมทั้งตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ทำความสะอาดพื้นที่เตรียมอาหารและฆ่าเชื้อพื้นผิวเป็นประจำ เพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนข้าม (cross-contamination)

ห้องเรียน

ห้องเรียนที่สกปรก เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแบคทีเรีย ซึ่งเป็นอันตรายกับทั้งเด็กและบุคลากร

ห้องเรียน
 • เพิ่มการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยเข้าไปในหลักสูตร จะช่วยสร้างเสริมมาตรฐานด้านสุขอนามัยได้
 • มือจับประตูและพื้นผิวต่างๆ มักถูกละเลยจากการทำความสะอาด ควรจัดตารางทำความสะอาดและติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนข้าม (cross-contamination)
 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (carbon footprint) ด้วยการใช้ก๊อกน้ำแบบอัตโนมัติเพื่อประหยัดน้ำ โดยเฉพาะในห้องทดลองวิทยาศาสตร์

ห้องคอมพิวเตอร์

การศึกษาโดย Initial Washroom Hygiene พบว่า โดยเฉลี่ยแล้ว เมาส์คอมพิวเตอร์เป็นแหล่งรวมของแบคทีเรีย ซึ่งสูงกว่าฝารองนั่งโถสุขภัณฑ์ถึง 3 เท่า

ห้องคอมพิวเตอร์
 • คีย์บอร์ด ก็เป็นแหล่งอาศัยของจุลชีพนับพันต่อตารางนิ้ว ส่งเสริมให้นักเรียนทำความสะอาดบริเวณโต๊ะคอมพิวเตอร์เป็นประจำด้วยการเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อให้เพียงพอต่อการใช้งาน
 • กำหนดตารางการทำความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันอาจมีผู้ใช้ร่วมกันหลายคน