คำถามที่พบบ่อย


 • เครื่องฟอกอากาศทำงานอย่างไร?

  เครื่องฟอกอากาศจะกรองอากาศภายในอาคาร และหมุนเวียนเอาอากาศที่บริสุทธิ์ปล่อยออกมา โดยแผ่นกรอง HEPA สามารถกำจัดอนุภาคขนาดสูงสุด 0.3 ไมครอน ช่วยกำจัดฝุ่นละออง เกสรดอกไม้ ขนสัตว์ เชื้อราและสปอร์ ควันบุหรี่ รวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีเท่ากับแบคทีเรียและไวรัสได้มากถึง 95% นอกจากนี้ยังสามารถกำจัดสารประกอบอินทรีย์ระเหย (VOCs) และฟอร์มาลดีไฮด์ได้อีกด้วย


 • เครื่องฟอกอากาศนี้กำจัดกลิ่นด้วยหรือไม่?

  แผ่นกรองคาร์บอน เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ นอกจากจะสามารถกรองสารพิษหรือสารอินทรีย์ระเหยง่ายได้แล้ว แต่ยังสามารถกรองและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นบุหรี่ กลิ่นอาหารได้ดีอีกด้วย


 • เครื่องฟอกอากาศนี้ สามารถกำจัดแบคทีเรียและไวรัสได้หรือไม่?

  แผ่นกรอง HEPA และแผ่นกรองคาร์บอน สามารถกำจัดแบคทีเรียและไวรัสในอากาศ จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกระบุว่า เชื้อโรคไข้หวัดนก เชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ และแบคทีเรีย Legionella นั้น มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 20 นาโนเมตร ซึ่งแผ่นกรอง HEPA สามารถกรองเชื้อโรคเหล่านี้ได้


 • มีเสียงรบกวนขณะเปิดใช้งานหรือไม่?

  เสียงในขณะเปิดใช้งานเครื่องฟอกอากาศ จะอยู่ในช่วงระหว่าง 19.5 เดซิเบล (dB) ถึง 56.1 เดซิเบล (dB) ซึ่งเป็นระดับเสียงกระซิบจนถึงเสียงของการสนทนาปกติ ขึ้นอยู่กับการปรับตั้งค่าความเร็วของพัดลม


 • ประหยัดไฟหรือไม่?

  กำลังไฟฟ้าขณะเปิดใช้งานในระดับความเร็วพัดลมสูงสุดอยู่ที่ 90 วัตต์ เมื่อตั้งค่าในโหมดพัก (Sleep) จะใช้กำลังไฟฟ้าอยู่ที่ 6 วัตต์


 • ใช้เวลาฟอกอากาศทั้งห้องนานเท่าไร?

  เครื่องฟอกอากาศ InspireAIr 72 มีอัตราการส่งมอบอากาศสะอาด (CADR) อยู่ที่ 600 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซึ่งหมายความสามารถกรองอากาศภายในห้องขนาด 36 ตารางเมตรในเวลาประมาณ 10 นาที


 • แผ่นกรองอากาศมีอายุการใช้งานนานเท่าไร?

  ควรเปลี่ยนแผ่นกรอง HEPA ทุก 8 สัปดาห์หรือแล้วแต่ความหนาแน่น และคุณภาพอากาศภายในอาคารของคุณ ผู้เชี่ยวชาญของอินนิเชียลจะเปลี่ยนแผ่นกรองในแต่ละรอบการให้บริการ และจะจัดการแผ่นกรองที่ใช้งานแล้วอย่างระมัดระวัง พร้อมทั้งทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภายในตัวเครื่อง และแผ่นกรองชั้นแรก (Pre-filter) ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่