วันล้างมือโลก

สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ 02 290 8500  หรือ ติดต่อเรา

วันล้างมือโลก

วันล้างมือโลกตรงกับวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี

วันล้างมือโลกเป็นวันสำคัญของโลก ถูกกำหนดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-ภาคเอกชนในระดับสากล เพื่อย้ำเตือนให้ผู้คนสร้างสุขนิสัยในการล้างมือที่ถูกต้อง ควรล้างมือทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำ ก่อนและหลังการสัมผัสอาหาร หรือทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงการปนเปื้อนข้าม (cross-contamination) โดยจะช่วยลดความเสี่ยงการติดโรคเนื่องจากขาดสุขอนามัยได้

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัย เราตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของวันล้างมือโลกในการปฏิบัติตามมาตรฐานสุขอนามัยสำหรับมือด้วยการสร้างเสริมวัฒนธรรมการล้างมือภายในองค์กรและเน้นย้ำถึงประโยชน์ของการล้างมือ

เราสามารถติดเชื้อโรคและแบคทีเรียได้หลายช่องทาง เช่น

  • การแพร่เชื้อโรคผ่านการเตรียมอาหารและการบริโภค
  • การสัมผัสใกล้ชิดกับคนป่วย
  • การสัมผัสมือที่ปนเปื้อน
  • การมีสุขนิสัยในการใช้ห้องน้ำที่ไม่ดี
  • การสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อโรคและแบคทีเรีย

เนื่องจากมือของเราสัมผัสพื้นผิวต่างๆ หรือสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่มีผู้คนผ่านไปมาตลอดเวลา เราจึงไม่อาจมั่นใจในสุขอนามัยได้ด้วยตาเปล่า นอกจากนั้น ผู้คนเข้าใจผิดว่าพื้นผิวที่ดูสะอาดหมายถึงพื้นผิวที่มีอนามัย โดยอันที่จริงแล้วพื้นผิวที่สะอาดอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคก็เป็นได้

คนเราเข้าห้องน้ำปีละประมาณ 2,500 ครั้งหรือคิดเป็น 6 ถึง 8 ครั้งต่อวัน ซึ่งทำให้เรายิ่งมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนข้าม (cross-contamination) และการสัมผัสกับเชื้อโรคอย่างเชื้อซาลโมเนลลา หรือการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น

การหมั่นเตือนตัวเองให้ล้างมือนาน 20 วินาที และการดูแลอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการล้างมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น สบู่ล้างมือ กระดาษเช็ดมือ แอลกอฮอล์ล้างมือ หรือเครื่องเป่ามือ จะช่วยส่งเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีได้

ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก "7 ขั้นตอน ล้างมืออย่างถูกวิธี" >> คลิกที่นี่