02 290 8500 สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ หรือ ติดต่อเรา

ประโยชน์ของ Scenting

งานวิจัยเกี่ยวกับกลิ่นที่มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์หลายชิ้นแสดงให้เห็นว่า การใช้กลิ่นหอม นอกจากจะสร้างประสบการณ์ที่ดีและน่าจดจำแล้ว หากใช้อย่างชาญฉลาดจะก่อให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจ และเพิ่มรายได้ให้อย่างมาก

บรรยากาศ

การใช้กลิ่นในบรรยากาศต่างๆ จะช่วยเสริมประสบการณ์ในการซื้อแก่ลูกค้า โดยการใช้กลิ่นหอมจะช่วยสร้างบรรยากาศให้น่าประทับใจ กลิ่นที่เหมาะสมจะให้ความรู้สึกอบอุ่น เชื้อเชิญ หรือน่าจดจำ ด้วยการเชื่อมโยงกลิ่นกับประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า

การบำบัดด้วยกลิ่น

นอกจากจะช่วยเสริมบรรยากาศแล้ว กลิ่นหอมยังให้ประโยชน์ด้านการบำบัด การศึกษาทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่า กลิ่นหอมสามารถเพิ่มผลิตภาพและกำลังใจ และยังช่วยลดความเครียดของพนักงานภายในออฟฟิศได้

ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์

กลิ่นเหม็น เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่นำไปสู่ปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์แบรนด์ของคุณ แนวทางของระบบกระจายกลิ่นหอม PremiumScenting จะแก้ไขปัญหากลิ่นโดยการระบุลักษณะกลิ่นไม่พึงประสงค์นั้น และเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการกำจัดกลิ่นที่เหมาะสมให้แก่พื้นที่ของคุณ

กลิ่นหอมเพื่อยกระดับแบรนด์ของคุณ

กลิ่นของเรา มีให้เลือกดังนี้

  • กลิ่นดอกไม้ (Floral)
  • กลิ่นพืชตระกูลส้มและมะนาว (Citrus)
  • กลิ่นผลไม้ (Fruity Sensations)
  • กลิ่นธรรมชาติ (Naturescapes)
  • กลิ่นสะอาดสดชื่น (Fresh and Clean)

กลิ่นที่เหมาะสมจะทำให้คุณโดดเด่นเหนือคู่แข่ง สร้างบรรยากาศให้เกิดแรงบันดาลใจ และเพิ่มความผูกพันของลูกค้ากับแบรนด์ของคุณ

เราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อเลือกกลิ่นหอมที่ตรงความต้องการของคุณ การเลือกสรรกลิ่นไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความชอบหรือไม่ชอบ แต่เป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์ เป้าหมาย และประสบการณ์ที่คุณต้องการให้เกิดขึ้น

สาขาบริการที่ใกล้บ้านคุณ

Scent Marketing ช่วยเสริมสร้างแบรนด์และกระชับความสัมพันธ์ที่ดีของคุณกับลูกค้าด้วยกลิ่นที่ใช่สำหรับธุรกิจคุณ