02 290 8500 สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ หรือ ติดต่อเรา

Scenting สำหรับห้องน้ำ

การตลาดผ่านประสาทสัมผัสค่อยๆ เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างรายได้ทางธุรกิจมากขึ้น นั่นก็เป็นเพราะการใช้กลิ่นสามารถประชาสัมพันธ์แทนแบรนด์ของคุณได้ สามารถเปลี่ยนโอกาสในการสร้างแบรนด์เป็นความภักดีต่อแบรนด์ และยิ่งไปกว่านั้นคือสร้างความแตกต่างจากแบรนด์อื่น

PremiumScenting ใช้เทคโนโลยีกระจายกลิ่นหอม ซึ่งสามารถส่งกลิ่นหอมได้สม่ำเสมอและทั่วถึง มอบความประทับใจแก่ผู้มาเยือนได้ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาในสถานที่ของคุณ

กลิ่นหอมเพื่อยกระดับแบรนด์ของคุณ

กลิ่นของเรา มีให้เลือกดังนี้

  • กลิ่นดอกไม้ (Floral)
  • กลิ่นพืชตระกูลส้มและมะนาว (Citrus)
  • กลิ่นผลไม้ (Fruity Sensations)
  • กลิ่นธรรมชาติ (Naturescapes)
  • กลิ่นสะอาดสดชื่น (Fresh and Clean)

กลิ่นที่เหมาะสมจะทำให้คุณโดดเด่นเหนือคู่แข่ง สร้างบรรยากาศให้เกิดแรงบันดาลใจ และเพิ่มความผูกพันของลูกค้ากับแบรนด์ของคุณ

เราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อเลือกกลิ่นหอมที่ตรงความต้องการของคุณ การเลือกสรรกลิ่นไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความชอบหรือไม่ชอบ แต่เป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์ เป้าหมาย และประสบการณ์ที่คุณต้องการให้เกิดขึ้น

งานวิจัยเกี่ยวกับกลิ่นที่มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์หลายชิ้นแสดงให้เห็นว่า การใช้กลิ่นหอม นอกจากจะสร้างประสบการณ์ที่ดีและน่าจดจำแล้ว หากใช้อย่างชาญฉลาดจะก่อให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจ และเพิ่มรายได้ให้อย่างมาก

สาขาบริการที่ใกล้บ้านคุณ

Scent Marketing ช่วยเสริมสร้างแบรนด์และกระชับความสัมพันธ์ที่ดีของคุณกับลูกค้าด้วยกลิ่นที่ใช่สำหรับธุรกิจคุณ