โรงงานอุตสาหกรรมและการผลิต

สุขอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรม

สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ 02 290 8500  หรือ ติดต่อเรา

คำแนะนำเพื่อสุขอนามัยที่ดีในโรงงานอุตสาหกรรมและการผลิต

ทุกๆ วันคนงานจะต้องสัมผัสกับสิ่งปลอมปนและเป็นอันตรายต่อผิวหนัง เช่น สารเคมี น้ำมันเครื่องจักร สารหล่อลื่น หรือแม้แต่ความร้อนและความเย็น สุขอนามัยสำหรับมือจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อโรงงานอุตสาหกรรมและการผลิต เนื่องจากมีผลต่อสุขภาพของพนักงานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ นอกจากอาการผิดปกติบนผิวหนังอันเนื่องจากการทำงาน เช่น ผิวหนังอักเสบ อาจทำให้อัตราการขาดงานเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่องานและกระบวนการทำงานด้วย เนื่องจากการติดเชื้อโดยทั่วไปประมาณ 80% เกิดจากเชื้อโรคที่แพร่กระจายผ่านมือ ดังนั้นสุขอนามัยสำหรับมือจึงถือเป็นสิ่งจำเป็น

ห้องน้ำ

มาตรฐานห้องน้ำในบริษัทผู้ผลิตมักแตกต่างกันระหว่างส่วนสำนักงานและส่วนการผลิต ห้องน้ำในส่วนสำนักงานจำเป็นต้องรักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจ ในขณะที่ห้องน้ำในส่วนโรงงานจะต้องสะอาดและมีการจัดเตรียมอย่างเหมาะสมสำหรับพนักงานที่ใช้งาน

 • จัดตารางการทำความสะอาดอย่างเคร่งครัดตามช่วงเวลาการใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่าห้องน้ำสะอาดอยู่เสมอ
 • เตรียมสบู่ล้างมือ กระดาษเช็ดมือ น้ำยาเช็ดฝารองนั่ง ฯลฯ ให้เพียงพอพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ทำให้มีกลิ่นสะอาดอยู่เสมอ เพราะกลิ่นไม่พึงประสงค์จะทำให้คนไม่อยากใช้ห้องน้ำ และทำให้คนละเลยการล้างมือให้สะอาดไปด้วย
 • ใช้อุปกรณ์แบบไร้การสัมผัส เพื่อล้างมืออย่างเหมาะสม ก่อนจะกลับเข้าทำงานในสายการผลิต

พื้นที่ล้างมือ

ส่งเสริมนิสัยการรักษาสุขอนามัยสำหรับมือของพนักงาน ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

 • ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ เป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที
 • ทำมือให้แห้งด้วยกระดาษเช็ดมือหรือเครื่องเป่ามือ
 • ฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์หลังล้างมือเสร็จ

ส่วนต้อนรับ / ทางเข้า

ส่วนต้อนรับ (Reception) จะสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของบริษัทของคุณได้ดีที่สุด เนื่องจากเป็นจุดแรกที่ลูกค้าเข้ามาติดต่อ จำเป็นต้องดูแลให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ เพื่อต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความสะอาดอย่างมีสุขอนามัย โดยเฉพาะบริเวณที่มีการใช้งานบ่อย เช่น เคาน์เตอร์ส่วนต้อนรับและมือจับประตู เป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรีย ทำให้เกิดผิวหนังอักเสบ อาหารเป็นพิษ หรือโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจได้

 • รองเท้าของพนักงานและแขกแต่ละคน ชักนำให้เกิดการปนเปื้อน การใช้พรมปูพื้นจะช่วยลดสิ่งสกปรกและดูดซับน้ำไม่ให้เข้ามายังสถานประกอบการของคุณได้
 • ติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือในส่วนต้อนรับ เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัย
 • แสดงใบรับรองด้านสุขอนามัย และตรวจสอบควบคุมสัตว์รบกวน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ

พื้นที่พักผ่อน / โรงอาหาร

พื้นที่ส่วนกลางที่พนักงานมารวมตัวกัน เหมาะสำหรับสร้างความตระหนักเรื่องสุขอนามัย เพื่อทำให้สถานที่ทำงานสะอาดและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 • เน้นย้ำให้เห็นถึงผลเสียของการขาดอนามัยและผลเสียต่อธุรกิจด้วยการติดโปสเตอร์ให้ความรู้บริเวณพื้นที่พักผ่อนหรือโรงอาหาร
 • ใช้กลิ่นหอมช่วยควบคุมและแก้ไขกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากแบคทีเรียในบริเวณพื้นที่พักผ่อน
 • ติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือในส่วนต้อนรับ เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัย

สายการผลิต

เชื้อโรคสามารถอยู่บนพื้นผิวต่างๆ เช่น ในสายการผลิตได้นานถึง 48 ชั่วโมง และเกิดความเสี่ยงในเรื่องการปนเปื้อนข้ามจากพื้นผิวมาสู่มือ

ลดความเสี่ยงการปนเปื้อนข้ามด้วยการกำหนดตารางทำความสะอาด และติดตั้งอุปกรณ์สำหรับล้างมือ

 • ประกาศนโยบายห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่การผลิต พื้นที่จัดเก็บ และบริเวณบรรจุหีบห่อ
 • ใส่ใจต่อสุขอนามัยส่วนตัวของพนักงาน สถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ
 • กำจัดขยะเป็นประจำ เพื่อลดความเสี่ยงจากสัตว์รบกวน

ห้องประชุม / สำนักงาน

การศึกษาโดยอินนิเชียลพบว่า พนักงานออฟฟิศกว่า 49% รับประทานอาหารที่โต๊ะทำงานเป็นประจำ ทำให้เกิดความเสี่ยงการปนเปื้อนสูง เนื่องจากเชื้อโรคในห้องน้ำจะแพร่ผ่านมือที่ปนเปื้อน และกระจายไปสู่โต๊ะทำงาน อุปกรณ์สำนักงาน และอาหารต่างๆ ได้

 • รักษาความสะอาดของโต๊ะทำงานและคอมพิวเตอร์เป็นประจำ เพราะโต๊ะทำงานที่ใช้ร่วมกันมักถูกละเลยและอาจมีเชื้อโรค ทำให้เกิดการปนเปื้อนสะสม
 • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวทั้งหมด เพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนข้ามผ่านการสัมผัสอาหาร
 • ติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือในจุดที่มีคนผ่านไปมาสูง
 • ปรับปรุงระบบหมุนเวียนอากาศและระบบปรับอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่สำนักงานและห้องประชุมตั้งอยู่ใกล้สายการผลิต ซึ่งอาจมีการปล่อยก๊าซหรือกลิ่นออกมา