Scent Marketing สร้างความสุขให้นักช้อป

การตลาดผ่านประสาทสัมผัสค่อยๆ เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างรายได้ให้กับธุรกิจมากขึ้น นั่นเป็นเพราะภาพ เสียง และการสัมผัสสามารถกระตุ้นประสาทสัมผัสได้เป็นอย่างดี และ "กลิ่น" ถือว่ามีอิทธิพลมากที่สุดในประสาทสัมผัสทั้งห้าของเรา จากการวิจัยพบว่า "75% ของอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ได้รับอิทธิพลจากกลิ่น"

ดังนั้น Scent Marketing จึงสามารถพูดแทนแบรนด์ของคุณ เพิ่มโอกาสในการสร้างความภักดีของลูกค้า และยังสามารถสร้างความแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆ ได้

มาลองพิจารณาถึงประโยชน์ของ Scent Marketing ได้ดังต่อไปนี้

เพิ่มคนเข้าใช้บริการ

ห้างสรรพสิินค้า

การเข้าใช้บริการเป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญสำหรับผู้ประกอบการค้าปลีกทุกราย และมีผลต่อการกระตุ้นยอดขาย ในธุรกิจค้าปลีกที่มีการแข่งขันสูง จึงเหมาะสมที่จะกระตุ้นให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้นจากการศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่า "ผู้บริโภค 74% ถูกดึงดูดให้เข้าใช้บริการในห้างร้านด้วยกลิ่นหอม" ด้วยเหตุนี้การทำการตลาดด้วยกลิ่น หรือ Scent Marketing จึงเป็นสิ่งที่ธุรกิจค้าปลีกระดับมืออาชีพต้องใช้

เพิ่มระยะเวลาการใช้บริการ

ห้างสรรพสิินค้า

ความรู้สึกสบายจะช่วยเพิ่มระยะเวลาให้ลูกค้าอยู่ในร้านนานขึ้นและเพิ่มโอกาสในการซื้อได้ดียิ่งขึ้น ระยะเวลาที่ลูกค้าอยู่ในร้านมีความสัมพันธ์โดยตรงกับจำนวนเงินที่ลูกค้าจับจ่าย และเทคนิคที่ผู้ประกอบการมักใช้กันคือ การปรับผังของร้านให้ตรงกับพฤติกรรมของลูกค้า และการตกแต่งภายใน ซึ่งการใช้อิทธิพลของกลิ่นก็เป็นอีกวิธีที่ควรนำมาใช้ร่วมกันด้วย จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า 55% ของผู้บริโภค จะช้อปปิ้งอย่างรวดเร็วถ้าพบกับกลิ่นที่ไม่ชอบ แต่จะใช้เวลาในร้านมากขึ้นถึง 40% ถ้าในร้านมีกลิ่นหอมถูกใจ

เปลี่ยนทัศนคติของลูกค้า

การสร้างบรรยากาศด้วยกลิ่นหรูหรา มักจะทำให้ลูกค้าเชื่อมโยงแบรนด์ของคุณในทางที่ดีไปด้วย เมื่อถูกถามเกี่ยวกับร้านโปรด 42% ของผู้บริโภคจะตอบว่า สิ่งที่ชอบที่สุดในร้านนั้นๆ คือ บรรยากาศและสภาพแวดล้อม มีหลักฐานทางการศึกษาหลายชิ้นที่ชี้ให้เห็นว่า กลิ่นเป็นแรงขับที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมมากกว่าที่เราคาดคิด ดังนั้นกลิ่นจึงมีบทบาทสำคัญในการทำให้ลูกค้าชอบร้านค้าของเรามากขึ้น

สร้างความภักดีต่อแบรนด์

ห้างสรรพสิินค้า

ความรู้สึกสบายจะช่วยเพิ่มระยะเวลาให้ลูกค้าอยู่ในร้านนานขึ้นและเพิ่มโอกาสในการขายได้ดียิ่งขึ้น ระยะเวลาที่ลูกค้าอยู่ในร้านมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับจำนวนเงินที่ลูกค้าใช้จ่าย และเทคนิคที่ผู้ประกอบการมักใช้กันคือ การปรับผังของร้านให้ตรงกับพฤติกรรมของลูกค้า และการตกแต่งภายใน ซึ่งการใช้อิทธิพลของกลิ่นก็เป็นอีกวิธีที่ควรนำมาใช้ร่วมกันด้วย จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า 55% ของผู้บริโภค จะช้อปปิ้งอย่างรวดเร็วถ้าพบกับกลิ่นที่ไม่ชอบ แต่จะใช้เวลาในร้านมากขึ้นถึง 40% ถ้าในร้านมีกลิ่นหอมถูกใจ

Martin Lindstrom ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์และผู้เขียนหนังสือ "ตาดู หูฟัง สมองซื้อ มือจ่าย" กล่าวว่า การสร้างความผูกพันระหว่างลูกค้าและแบรนด์ผ่านการตลาดหลากสัมผัส มีผลทำให้ผู้บริโภคยินดีที่จะจ่ายเพิ่มมากขึ้น

เราสามารถช่วยคุณได้ด้วยกลยุทธ์ Scent Marketing ที่เหมาะสมกับสถานที่ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Scent Marketing โปรดไปยังหน้า Premium Scenting หรือ คลิกที่นี่ หรือติดต่อเราได้ที่เบอร์ 02 290 8500 เพื่อศึกษาว่า กลิ่นสามารถช่วยสร้างความแตกต่างให้ธุรกิจคุณได้อย่างไร


ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาบริการของเรา