สำนักงาน ออฟฟิศ

สุขอนามัยในสำนักงาน

สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ 02 290 8500  หรือ ติดต่อเรา

การสร้างเสริมสุขอนามัยในสำนักงาน

สุขอนามัยในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพของเราและคนรอบข้าง และยังมีคนอีกมากที่ไม่ตระหนักว่า ตนเองอาจเป็นผู้แพร่เชื้อโรคจากห้องน้ำไปสู่ส่วนอื่นๆ ภายในสำนักงาน

นักวิจัยจากสมาคมจุลชีววิทยาอเมริกัน (American Society of Microbiology) ได้ศึกษาเส้นทางของเชื้อไวรัสพบว่า การปนเปื้อนจากลูกบิดประตูหรือหน้าโต๊ะเพียงจุดเดียว ก็สามารถแพร่เชื้อไวรัสไปได้ทั่วทั้งอาคารสำนักงาน และภายใน 2-4 ชั่วโมง กว่า 40-60% ของพนักงาน แขก หรือสิ่งของที่ถูกสัมผัส จะถูกตรวจพบเชื้อไวรัส

สุขอนามัยสำหรับมือ

การสร้างสุขอนามัยสำหรับมือ เป็นวิธีสำคัญวิธีหนึ่งที่ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคภายในสำนักงาน จากการศึกษาพบว่า มีพนักงานถึง 50% ยอมรับว่าออกจากห้องน้ำโดยไม่ได้ล้างมือ เพราะห้องน้ำไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนั้น การสร้างประสบการณ์การใช้ห้องน้ำที่ดี จะช่วยสร้างพฤติกรรมที่ถูกสุขอนามัยให้แก่พนักงานของคุณได้

  • สร้างเสริมพฤติกรรมการล้างมือที่ดีด้วยการรณรงค์ให้ความรู้ และติดป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ส่วนกลางหรือบริเวณที่จำเป็น
  • จัดหาสบู่และกระดาษเช็ดมือให้พร้อมใช้ตลอดเวลา
  • ทำความสะอาดก๊อกน้ำ และเครื่องจ่ายสบู่ล้างมือเป็นประจำ เพื่อลดการปนเปื้อนบริเวณพื้นผิว หรือใช้อุปกรณ์แบบไร้สัมผัส เพื่อลดการสัมผัสกับตัวเครื่อง
  • หาบริการที่ส่งเสริมพฤติกรรมการเช็ดมือให้แห้ง เพราะมือที่เปียกชื้นสามารถแพร่กระจายเชื้อโรคได้มากกว่ามือแห้งถึง 1,000 เท่า

สุขอนามัยในห้องสุขา (Cubicle Hygiene)

เชื้อโรคสามารถแพร่กระจายในอากาศได้หากกดชักโครกโดยไม่ปิดฝา ในเวลา 60 วินาทีหลังการกดชักโครก ห้องน้ำอาจเต็มไปด้วยละอองแบคทีเรีย ปัสสาวะ และอุจจาระ การจัดการกับการสะสมของเชื้อโรค คราบตะกรัน และแบคทีเรียภายในห้องน้ำ สามารถลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโรคนี้ได้

พื้นที่ส่วนกลาง

การศึกษาโดยอินนิเชียลพบว่า พนักงานออฟฟิศกว่า 32% ต้องเปลี่ยนที่นั่งเป็นประจำ และ 49% รับประทานอาหารหน้าโต๊ะทำงาน ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสูง เนื่องจากเชื้อโรคที่มาจากห้องน้ำสามารถแพร่กระจายผ่านมือไปยังโต๊ะ อุปกรณ์สำนักงาน และอาหารได้

  • ให้เพื่อนร่วมงานที่ต้องเปลี่ยนที่นั่งเป็นประจำหมั่นทำความสะอาดคีย์บอร์ด เมาส์ โทรศัพท์ และพื้นผิวต่างๆ ก่อนใช้งาน โต๊ะทำงานที่ใช้ร่วมกันมักถูกละเลยและอาจมีเชื้อโรค จนเกิดการปนเปื้อนสะสม
  • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวในครัวและส่วนที่รับประทานอาหาร เพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนผ่านการสัมผัสกับอาหาร
  • ติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือในจุดที่มีคนผ่านไปมาหรือมีการใช้งานสูง