Scent marketing

สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ 02 290 8500  หรือ ติดต่อเรา

Scent marketing

ปัจจุบันผู้บริโภคมีความคาดหวังต่อแบรนด์มากขึ้น การตลาดโดยใช้ประสาทสัมผัสแบบผสมผสานจึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และผลกำไรอย่างยั่งยืนกับลูกค้า

จากงานวิจัยชี้ให้เห็นว่า หากกระตุ้นประสาทสัมผัสของลูกค้าสองด้าน เช่น การฟังและการมองเห็น หรือใช้การสัมผัสและการลิ้มรสร่วมกัน จะช่วยเพิ่มระดับของความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่มีต่อแบรนด์ของลูกค้าได้อย่างมาก

การดมกลิ่น เป็นประสาทสัมผัสที่มีอิทธิพลมากที่สุดในบรรดาประสาทสัมผัสทั้งห้า ความทรงจำที่เกิดจากการดมกลิ่นสามารถสร้างอารมณ์และความตราตรึงได้มากกว่าภาพหรือเสียงอย่างมีนัยสำคัญ

คุณสามารถใช้กลิ่นกระตุ้นความทรงจำและช่วยยกระดับแบรนด์ของคุณผ่านการตลาดแบบสร้างสรรค์ประสบการณ์ด้วย ระบบกระจายกลิ่นหอม Premium Scenting ของเรา