บริการกำจัดกลิ่นด้วยโอโซน

บริการสุขอนามัยภัณฑ์สำหรับอากาศ

สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ 02 290 8500  หรือ ติดต่อเรา

บริการกำจัดกลิ่นด้วยโอโซน

โอโซน ช่วยกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากควันบุหรี่ กลิ่นสีทาบ้าน ควันต่างๆ กลิ่นจากทินเนอร์ กลิ่นอาหาร หรือแม้แต่กลิ่นจากสัตว์เลี้ยงที่อยู่ภายในห้องได้

ถึงแม้ว่ากลิ่นไม่พึงประสงค์ไม่ได้ส่งผลด้านสุขภาพทำให้เจ็บป่วย แต่การอยู่ในสถานที่ที่มีกลิ่นรบกวนนั้น ส่งผลให้ผู้คนภาวะเครียด และเป็นสาเหตุของข้อร้องเรียนของลูกค้าในภายหลังได้

โอโซน คือ อะไร

โอโซน เป็นแก๊สที่ประกอบด้วยออกซิเจน 3 อะตอม ไม่มีสี และไม่เสถียร จึงเป็นแก๊สที่พร้อมจะแตกตัวหรือทำปฏิกิริยาตลอดเวลา สามารถทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ได้เกือบทุกชนิด และได้ผลิตภัณฑ์สุดท้าย คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ น้ำ ซึ่งไม่เป็นอันตรายหรือส่งผลกระทบใดๆ ต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

โอโซนตามธรรมชาติ จะอยู่ในบรรยากาศชั้นสูง (ชั้นสตราโตสเฟียร์) เหนือกว่าระดับเครื่องบิน ไม่ได้เกิดบนพื้นโลก โดยในอากาศประกอบไปด้วยก๊าซหลายชนิด เช่น ไนโตรเจน ไฮโดรเจน ออกซิเจน รวมถึงสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) และไนโตรเจนออกไซด์ เมื่ออากาศเหล่านี้เจอกับรังสียูวีในความเข้มที่เหมาะสม จะกลายเป็นโอโซน

ประโยชน์ของโอโซน

  • กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากควันบุหรี กลิ่นสีทาบ้าน ควันต่างๆ กลิ่นจากทินเนอร์ กลิ่นอาหาร หรือแม้แต่กลิ่นจากสัตว์เลี้ยงที่อยู่ภายในห้องได้
  • สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียและสปอร์ รวมถึงไวรัสในอากาศได้ โดยโอโซนจะไปทำลายผนังเซลของเชื้อโรคให้เปลี่ยนสภาพ เหมาะสำหรับการกำจัดเชื้อโรคในพื้นที่ปิด