บริการสำรวจสุขอนามัย

สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ 02 290 8500  หรือ ติดต่อเรา

บริการสำรวจสุขอนามัย: แบคทีเรียและเชื้อโรคมีลักษณะเป็นอย่างไร?

ผู้เชี่ยวชาญของ อินนิเชียล ไฮยีน พร้อมด้วยชุดทดสอบและถุงมือนิรภัย เราพร้อมทำหน้าที่เป็น “นักสำรวจทางวิทยาศาสตร์” ด้วยเครื่องวัดปริมาณเซลส์ของจุลินทรีย์ (Lumitester) ในการตรวจหาแบคทีเรียและเชื้อโรคโดยเฉพาะ

การสำรวจสุขอนามัยอย่างมีแบบแผน (Structured Hygiene Survey) เป็นส่วนสำคัญสำหรับลูกค้าของเรา สำหรับสำนักงานที่มีพนักงานมากกว่า 100 คนขึ้นไป นั่นหมายถึงกิจกรรมต่างๆ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในแต่ละวันย่อมมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนข้าม (cross contamination) แล้วแบคทีเรียกับเชื้อโรคมีลักษณะเป็นอย่างไร? อยู่ที่ไหนบ้าง? ให้บริการสำรวจสุขอนามัย (SHS) ของเราช่วยหาคำตอบให้คุณ

วันนี้ผู้เชี่ยวชาญของ อินนิเชียล ไฮยีน จะช่วยให้คุณทราบถึงปริมาณแบคทีเรียในพื้นที่ของคุณ มาค้นหาคำตอบด้วยกันกับเรา!

มือจับประตูทางเข้าห้องน้ำ เป็นจุดที่มีกรใช้งานมากที่สุด เราจะนำชุดทดสอบมาเก็บตัวอย่างด้วยการป้ายก้านสำลีที่เปียกลงบนพื้นผิวของมือจับประตู แล้วนำกลับไปทดสอบกับสารทำปฏิกิริยา (reagent) ในการนับจำนวนแบคทีเรียต่อตารางนิ้ว (BPSI) จะต้องใส่ชุดทดสอบทั้งชุดเข้าไปในเครื่องวัดปริมาณเซลส์ของจุลินทรีย์ (Lumitester) เพื่อทำการตรวจวัด ซึีงผลการทดสอบเป็นดังนี้

(หากมีปริมาณแบคทีเรียมากกว่า 200 BPSI หมายความว่า มีการสะสมของแบคทีเรียและการปนเปื้อนบนพื้นผิว)

  • มือจับประตูทางเข้าห้องน้ำ @ 313 BPSI
  • ฝารองนั่งโถสุขภัณฑ์ @ 376 BPSI
  • มือจับประตูห้องสุขา @ 502 BPSI
  • ปุ่มกดน้ำ/ก้านชักโครก @ 729 BPSI

ตอนนี้ คุณทราบแล้วว่าหลายจุดในห้องน้ำเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคที่คุณคงไม่อยากจับด้วยมือเปล่า!

เคล็ดลับ: ติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ไว้นอกห้องน้ำ เพื่อฆ่าเชื้อหลังจากสัมผัสมือจับประตูได้

รู้หรือไม่? พื้นผิวที่ปนเปื้อนแบคทีเรียนั้นมีความเสี่ยง เนื่องจากนำไปสู่อาการเจ็บป่วยเหล่านี้ได้

  • อาหารเป็นพิษ
  • คออักเสบติดเชื้อ
  • ปวดท้องและท้องเสีย
  • ไวรัสตับอักเสบเอ
  • หวัดและไข้หวัด

ติดต่อเรา

เคล็ดลับ: น้ำยาเช็ดฝารองนั่งโถสุขภัณฑ์สามารถลดปริมาณแบคทีเรียต่อตารางนิ้วให้ต่ำกว่า 100 ได้!

โดยเฉลี่ยพนักงานจะใช้ห้องน้ำประมาณวันละ 3 ครั้ง หรือคิดเป็นความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนข้าม (cross contamination) ถึง 1,200 ครั้งต่อปี ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้พนักงานเจ็บป่วยได้