hygiene survey by technician

Khảo sát vệ sinh chuyên nghiệp

Gọi chúng tôi để được khảo sát miễn phí 1800 54 54 83  hoặc là Liên hệ chúng tôi

Khảo sát vệ sinh chuyên nghiệp

Trong dịch vụ của chúng tôi bao gồm cả cung cấp khảo sát vệ sinh chuyên nghiệp cho các cơ sở của bạn, cho phép chúng tôi xác định:

 • Các khu vực có nguy cơ rủi ro Vệ sinh cao bên trong cơ sở của bạn
 • Cần những biện pháp Vệ sinh nào
 • Gói dịch vụ phù hợp cho các nhu cầu

Đánh giá rủi ro

 • Các công cụ để kiểm tra mảng bám trong bồn tiểu, phòng vệ sinh, v.v.
 • Kiểm tra trực quan và cảm quan

Đánh giá tổng quan

 • Mọi thứ có hoạt động chính xác không?
 • Các giải pháp Vệ sinh hiện tại có đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh tối đa không?

Giải pháp phù hợp

 • Số lượng và tính chất của các thiết bị vệ sinh cần thiết và vị trí lắp đặt ở đâu để có hiệu suất tối ưu

Cam kết chất lượng

Initial cung cấp các giải pháp vệ sinh chuyên nghiệp góp phần nâng cao nhận thức vệ sinh cho mọi người. Thông qua việc cung cấp các dịch vụ được thiết kế phù hợp nhu cầu kinh doanh, Initial đem lại các giải pháp sáng tạo cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất. Chúng tôi sẽ lắp đặt và duy trì các thiết bị vệ sinh, quản lý sản phẩm đi kèm, đồng thời đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn.

1. Liên hệ

Hãy gọi cho Initial, đội ngũ của chúng tôi sẽ liên hệ với Bạn

 • Đội ngũ chuyên nghiệp ở địa phương.
 • Các cuộc gọi được gọi lại trong vòng 24 giờ (thứ 2-thứ 6)

2. Khảo sát

Chúng tôi sẽ thảo luận về các nhu cầu vệ sinh bạn đang cần, thu xếp khảo sát thực trạng và đưa ra các khuyến nghị cụ thể cho nhu cầu kinh doanh.

 • Đề xuất thời điểm thuận tiện.
 • Các giải pháp Vệ sinh được tùy chỉnh cho phù hợp với các yêu cầu kinh doanh.
 • Tuân thủ mọi quy định về vệ sinh và môi trường.

3. Lắp đặt

Dịch vụ lắp đặt chuyên nghiệp của chúng tôi được hoàn thành trong tối đa 10 ngày sau khi có yêu cầu.

 • Đề xuất thời điểm thuận tiện
 • Lắp đặt các sản phẩm được chứng nhận một cách nhanh chóng và kín đáo
 • Không gián đoạn hoạt động kinh doanh

4. Dịch vụ

Đội ngũ kỹ thuật dịch vụ của chúng tôi sẽ tiến hành làm dịch vụ theo định kỳ.

 • Dịch vụ nhanh chóng, kín đáo
 • Đảm bảo các thiết bị vệ sinh được hoạt động liên tục và hiệu quả
 • Cung cấp giải pháp cho các vấn đề trong 48 giờ
 • Báo cáo trực tuyến được gửi ngay sau khi hoàn thành dịch vụ
Liên hệ chúng tôi

Các bước tiếp theo

Tìm chi nhánh Initial gần bạn