Nhân viên văn phòng tiếp xúc với 10 TRIỆU VI KHUẨN mỗi ngày qua tay.

Theo nghiên cứu cho thấy rằng, 48% nhân viên văn phòng không rửa tay trước khi dùng bữa. Trung bình một nhân viên công sở tiếp xúc với 300 bề mặt trong vòng 30 phút và không nhận ra rằng tay đã bị nhiễm đến 840,000 vi khuẩn.

Hygiene fact

Hygiene fact

Thực hiện vệ sinh tay thường xuyên và đúng cách để bảo vệ bản thân khỏi dịch bệnh

proper hand washing

Các giải pháp Vệ sinh tích hợp từ Initial

Wash hand

Paper dispenser

Hand Sanitiser dispenser

inspire air 72

Tìm chi nhánh Initial gần bạn