Privacy Policy

Gọi chúng tôi để được khảo sát miễn phí 1800 54 54 83  hoặc là Liên hệ chúng tôi

Chính sách về quyền riêng tư

THÔNG BÁO VÀ CHẤP THUẬN QUYỀN RIÊNG TƯ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

(Theo khoản 7 và 6, tương ứng, về Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 2010)

Thông báo Quyền riêng tư này phát thảo cách Rentokil thu thập, xử lý, duy trì và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn liên quan đến các giao dịch thương mại và cách Initial bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Để biết thêm thông tin, bạn có thể liên hệ:

Rentokil Initial (Việt Nam) 

Lầu 4, tòa nhà Aloha

Số 68 Hồng Hà, Phường 2,

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Email: [email protected]

Hotline: 1800 54 54 83


Các bước tiếp theo

Tìm chi nhánh Initial gần bạn