legal statement main banner

Quyền riêng tư

Gọi chúng tôi để được khảo sát miễn phí 1800 54 54 83  hoặc là Liên hệ chúng tôi

Quyền riêng tư

Các điều khoản sau đây áp dụng cho bạn khi truy cập tài liệu trên trang web này và chúng tôi khuyến khích bạn đọc chính sách này trước khi sử dụng để xác nhận bạn đồng ý với tất cả các điều khoản trong chính sách này. Bạn có trách nhiệm lưu ý các điều khoản này khi bất kỳ người nào tiếp cận tài liệu này do bạn.

Trang web này được bảo vệ bản quyền. Trang web này được Rentokil Initial hay một trong những công ty con của công ty xuất bản và không được sao chép ngoài việc tải về và xem trên một CPU (bộ xử lý trung tâm) chỉ nhằm mục đích cá nhân. Nội dung, hình ảnh hay tác phẩm nghệ thuật không được sao chép hay chuyển đi hay cung cấp trên mạng khi không có văn bản cho phép của Rentokil Initial Việt Nam

Các tên 'Rentokil', 'Initial' và 'Ambius' là các thương hiệu đã đăng ký bản quyền.

Bất kỳ vi phạm các quyền nào của Rentokil Initial sẽ dẫn đến thủ tục pháp lý thích hợp.

Trang web này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Rentokil Initial Việt Nam đã cẩn trọng hợp lý và có kỹ năng soạn nội dung trang web này nhưng không bảo đảm về tính chính xác của thông tin về trang web này và không thể chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào về bất kỳ phát biểu cụ thể nào hay kết quả của việc sử dụng trang web.

Không có điều gì trên trang web này cấu thành bất kỳ gợi ý hay lời mời bán hay gạ gẫm mua bất kỳ cổ phần nào trong công ty Rentokil Initial Việt Nam, bất kỳ điều gì trên trang web này sẽ không được xem là giới thiệu mua cổ phần trong công ty Rentokil Initial Việt Nam. Nếu bạn đang cân nhắc đầu tư, bạn nên tự đánh giá độc lập và tìm tư vấn pháp lý và tài chính chuyên nghiệp.

Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng gửi yêu cầu về địa chỉ email [email protected].


Các bước tiếp theo

Tìm chi nhánh Initial gần bạn