premium scenting in hotel

Giải pháp Scent marketing

Gọi chúng tôi để được khảo sát miễn phí 1800 54 54 83  hoặc là Liên hệ chúng tôi

Tiếp thị mùi hương

Khứu giác là giác quan mạnh mẽ nhất trong số 5 giác quan của con người. Ký ức gợi nhớ qua mùi hương có cảm xúc và liên tưởng hơn đáng kể so với các ký ức gợi nhớ qua hình ảnh hay âm thanh.

Nghiên cứu chỉ ra rằng nếu gợi ra phản ứng từ 2 trong 5 giác quan của người tiêu dùng, ví dụ như mùi thơm và hình ảnh, thì trải nghiệm của khách hàng sẽ được nâng cao và thương hiệu sẽ được nhớ đến hơn nhiều lần.

Khi khách hàng yêu cầu nhiều hơn từ các thương hiệu, việc tiếp thị đa giác quan thể hiện cơ hội mạnh mẽ để tạo ra mối quan hệ lâu dài và bền vững với khách hàng. Việc tiếp thị đa giác quan có thể đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của bạn so với tình hình hiện tại, khách hàng ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và quay lại nhanh hơn. Việc này cũng giúp các công ty nâng cao kinh nghiệm làm việc của nhân viên, dẫn đến tinh thần và năng suất cao hơn.

Hãy xây dựng và nâng cao trải nghiệm khách hàng với giải pháp Hương thơm cao cấp ngay hôm nay.

Các bước tiếp theo

Tìm chi nhánh Initial gần bạn