csr main banner

Trách nhiệm cộng đồng

Gọi chúng tôi để được khảo sát miễn phí 1800 54 54 83  hoặc là Liên hệ chúng tôi

Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp

Initial Hygiene cam kết trách nhiệm cho cộng đồng thông qua các chương trình thiện nguyện vì cộng đồng của doanh nghiệp (CSR). Chúng tôi tập trung giáo dục cộng đồng về tầm quan trọng của vệ sinh cá nhân và bảo vệ môi trường.

Một tương lai tốt đẹp hơn

Chiến dịch Tương lai tốt đẹp hơn - Better Future của Rentokil Initial nhắm đến mục đích tạo ra nền tảng giáo dục chắc chắn để tạo điều kiện xây dựng một tương lai lành mạnh và an toàn hơn cho cộng đồng, đồng thời tạo khác biệt trong việc bảo vệ con người và nâng cao cuộc sống.

Ngoài chương trình giáo dục, chúng tôi cũng thấm nhuần tinh thần trách nhiệm cộng đồng (CSR) trong trái tim mỗi nhân viên bằng cách tham gia các sự kiện có ý nghĩa như Terry Fox Run và các công tác từ thiện khác. Cốt lõi của tất cả những hoạt động này là nhằm giúp đỡ chúng tôi và công tác xã hội hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Vui lòng nhấp vào đây để đọc thêm về những chiến dịch cộng đồng này.

Các dịch vụ khác bạn có thể quan tâm

Tìm chi nhánh Initial gần bạn