02 290 8500 สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ หรือ ติดต่อเรา

บริการกำจัดเชื้อราครบวงจร

ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนชื้นของประเทศไทย อีกทั้งสถานการณ์ฝุ่นจิ๋ว PM2.5 ที่แพร่กระจายในหลายพื้นที่ส่งกระทบด้านสุขภาพและการหายใจ ทำให้ผู้คนต้องดำเนินชีวิตและทำงานในอาคารปิด ไม่สามารถเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศได้ มีการเปิดเครื่องปรับอากาศอยู่ตลอดเวลาเพื่อรักษาอุณหภูมิไม่ให้ร้อนจัดจนเกินไป ซึ่งการกระทำเหล่านี้เป็นระยะเวลานานส่งผลให้เกิดปัญหาเชื้อราในอาคารตามมาได้ โดยเฉพาะบริเวณผนัง เพดาน ที่เกิดความอับชื้น ขาดการระบายอากาศก่อให้เกิดสภาวะที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราหลายชนิดได้ดีและอาจส่งผลต่อปัญหาด้านสุขภาพของผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในห้องหรือพื้นที่นั้นตามมาเช่นเดียวกัน

หากคุณสนใจบริการกำจัดเชื้อราและบริการสุขอนามัยภัณฑ์อื่นๆ ของอินนิเชียล สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์  02 290 8500 หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง ผู้เชี่ยวชาญของเราจะรีบติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

ทีมงานมีความตรงต่อเวลาสูง ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว นอกจากนี้ทีมงานเข้าใจในงาน สามารถอธิบายได้อย่างมืออาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัญจุดา อุ่นเรืองศรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อเรา

* จำเป็นต้องกรอก

Ota yhteyttä

อินนิเชียล ผู้เชี่ยวชาญกำจัดเชื้อรา

เราพร้อมให้บริการคุณด้วยวิธีการกำจัดเชื้อราที่ผ่านการคิดค้นจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมจัดการและดูแลปัญหาเชื้อราบนพื้นผิวต่าง ๆ และกำจัดสปอร์เชื้อราในอากาศแบบครบวงจร บริการกำจัดเชื้อราของเราถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับสุขอนามัยแก่สถานที่ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงาน ร้านค้า หรือที่อยู่อาศัย โดยมีเป้าหมายเพื่อสกัดกั้นการแพร่กระจายของเชื้อราที่มีอยู่ ขจัดความเสี่ยงของการปนเปื้อนข้ามด้วยวิธีการและน้ำยากำจัดเชื้อราประสิทธิภาพสูง กำจัดเชื้อราที่อาจก่อปัญหาให้กับคุณ พนักงาน ลูกค้า รวมถึงธุรกิจของคุณ

วิธีหลัก ๆ ที่เราใช้กำจัดเชื้อราได้แก่ การพ่นสารเคมีลงบนพื้นผิวเป้าหมายที่มีเชื้อราอยู่ การอบไอน้ำ (Steam Machine and Vacuum) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อราบนพื้นผิว การดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาด และการเช็ดออกด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์

mold removal

ทำไมต้องกำจัดเชื้อรากับอินนิเชียล

รา (Molds) เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตกลุ่มใหญ่ที่เรียกกันว่าเชื้อรา (Fungi) สามารถเจริญเติบโตได้ในบริเวณที่มีอินทรียวัตถุและน้ำ วัสดุหลายชนิดสามารถกระตุ้นให้เชื้อราเติบโตได้ดี เช่น เซลลูโลสที่มีความชื้น กระดาษ ไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ นอกจากนี้ยังมีวัสดุอื่นๆ เช่น ฝุ่น สี วอลล์เปเปอร์ วัสดุฉนวน ผนังแห้ง พรม ผ้า และเบาะ

ดังนั้นเราสามารถเห็นเชื้อราได้ตามผนังและฝ้าเพดานตามมุมห้อง บนเฟอร์นิเจอร์ที่หุ้มด้วยผ้า วอลล์เปเปอร์ เสื้อผ้า บางคนทำการฆ่าเชื้อราด้วยตัวเองโดยใช้วิธีขัด/ทำความสะอาดผนังหรือจุดที่พบเชื้อรา แต่การทำความสะอาดแบบนี้อาจทำให้เกิดเชื้อราใหม่ได้ เพราะเชื้อราได้ฝังรากลงไปยังพื้นผิวและวัสดุเรียบร้อยแล้ว หากต้องการกำจัดเชื้อราต้องใช้วิธีกำจัดที่ไม่ให้เหลือรากเชื้อราได้เติบโตได้อีก ผู้เชี่ยวชาญของอินนิเชียล มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านกำจัดเชื้อรา เราเข้าใจธรรมชาติของการเกิดเชื้อรา จึงสามารถคิดค้นวิธีกำจัดเชื้อราที่มีประสิทธิภาพทั้งหมด 4 รูปแบบ โดยวิธีการเลือกใช้นั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะหรือประเภทของพื้นผิวที่พบเชื้อรา

1. การสเปรย์สารเคมี อบไอน้ำ และดูดฝุ่น วิธีกำจัดเชื้อราแบบนี้จะเหมาะกับลักษณะพื้นผิวที่ขรุขระหรือมีรูพรุน โดยจะสเปรย์สารเคมีลงบนพื้นผิว ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที หลังจากนั้นอบไอน้ำลงบนพื้นผิว และทำความสะอาดด้วยการดูดฝุ่น

2. การอบไอน้ำและสเปรย์สารเคมีแบบละอองฝอย (ULV Misting) การฆ่าเชื้อราแบบนี้เหมาะสำหรับพื้นผิวเรียบขนาดใหญ่ เช่น ผนังและพื้น โดยจะทำการอบไอน้ำ และการใช้สารเคมีกำจัดเชื้อราประสิทธิภาพสูงฉีดพ่นเพื่อเคลือบพื้นผิว แล้วทิ้งระยะเวลาให้สารเคมีออกฤทธิ์

3. การสเปรย์สารเคมี และเช็ดออก วิธีนี้เหมาะสำหรับพื้นผิวเรียบ สำหรับวัตถุที่ขึ้นราหรือไม่ขึ้นก็ได้ในพื้นที่ที่พบเชื้อรา โดยจะสเปรย์สารเคมีลงบนพื้นผิว ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที หลังจากนั้นใช้กระดาษหรือผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดออก และทำความสะอาด

4. การกำจัดเชื้อราและสปอร์เชื้อราในอากาศ สามารถนำใช้ได้กับพื้นที่ในหลายรูปแบบ โดยจะพ่นสารเคมีกำจัดเชื้อราแบบละอองฝอยอนุภาคขนาดเล็ก (ULV Misting) และ/หรือใช้เครื่องฟอกอากาศ InspireAir72 เพิ่มเติมเพื่อปรับอากาศให้สมดุล พร้อมกำจัดสิ่งปนเปื้อนในอากาศที่มีอนุภาคเล็กออกไปด้วย

ทั้งนี้สามารถประยุกต์ใช้การกำจัดเชื้อราทั้ง 4 รูปแบบนี้ ตามความเหมาะสมกับปัญหาหน้างานที่พบได้

บริการเสริมเพื่ออากาศที่สะอาด

สูดหายใจได้อย่างมั่นใจ เพื่อกำจัดเชื้อราและสปอร์เชื้อราที่อาจหลงเหลืออยู่ในอากาศและควบคุมความชื้น เราจะใช้เครื่องฟอกอากาศ InspireAir72 ในขั้นตอนสุดท้ายของการกำจัดเชื้อราทุกครั้ง เพื่อเสริมความมั่นใจแก่คุณ สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง

หมายเหตุ - ปัญหาเชื้อราอาจทำให้ผนัง พื้นผิว หรือวัสดุ ที่ปนเปื้อนเชื้อรานั้นเกิดร่องรอยหรือคราบฝังลึกได้ บริการกำจัดเชื้อราจะช่วยสกัดกั้นไม่ให้เชื้อราเพิ่มจำนวนและแพร่กระจายได้เพิ่มเติม อาจลดคราบราที่ไม่ฝังลึกได้บางส่วน ภายหลังจากทำบริการเสร็จสิ้นจึงอาจยังพบร่องรอยคราบราฝังลึก หรือพื้นผิวสีไม่เสมอกันได้

มอบอากาศสะอาดด้วยระบบกรอง 4 ชั้น สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และการแจ้งเตือนคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์

ภัยร้ายจากเชื้อราที่ต้องรู้

รู้หรือไม่? เชื้อราสามารถอยู่รอดได้บนพื้นผิวที่แห้ง และรอจนกว่าเจอสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต (เกิดความชื้น) ก็เจริญเติบโตได้อีกครั้ง

การต้องอาศัยอยู่หรือใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่อับชื้นและมีเชื้อรา อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพมากมาย เช่น คัดจมูก หายใจมีเสียงหวีด ตาแดง หรือคันบริเวณผิวหนังสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือโรคหอบหืด และอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงขึ้น เช่น มีไข้ หายใจลำบาก เชื้อราที่ก่อปัญหาทางสุขภาพเหล่านี้ ได้แก่

  • ALTERNARIA : ก่อให้เกิดอาการจมูกอักเสบ และการอักเสบของทางเดินหายใจส่วนบน มักพบตามบริเวณพรม วอลเปเปอร์ ขอบหน้าต่าง ระบบแอร์
  • AUREOBASIDIUM : ทำให้เกิดปอดอักเสบหลังสูดดมผงฝุ่นอินทรีย์ มักพบในกาวยาแนวในห้องน้ำและห้องครัว
  • ASPERGILLUS : ก่อให้เกิดภาวะหอบหืด และปอดอักเสบ สำหรับคนที่มีสภาวะภูมิไว มักพบบนผนังและพื้นผิวที่เปียกชื้นในบ้าน
  • CHAETOMIUM : สามารถทำให้เกิดโรคหอบหืดอักเสบเรื้อรัง (Sinus) และจะพบบริเวณอาคารที่น้ำท่วม

นอกจากเชื้อรา 4 ชนิดนี้ นี้ยังมีเชื้อราประเภทอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อระบบทางเดินหายใจ สปอร์ของเชื้อรามีขนาดเล็กมาก สามารถลอยอยู่ในอากาศและกระจายไปได้ไกล สามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นที่ที่มีความชื้น ซึ่งเชื้อรานั้นมีรูปร่างคล้ายต้นไม้ที่มีทั้งราก ลำต้น ผล และเมล็ด ทำให้การกำจัดเชื้อรานั้นไม่สามารถกำจัดได้แค่บนพื้นผิว แต่ต้องกำจัดให้ตายถึงราก

สาขาบริการที่ใกล้คุณ

มารู้จักกับเรา และดูว่าเราจะช่วยคุณได้อย่างไร?

ถาม: มีบริการแบบครบวงจรได้หรือไม่?
ตอบ: เราบริการแบบครบวงจร รวมถึงบริการกำจัดสัตว์รบกวนของเร็นโทคิลด้วย เราออกแบบบริการตามความต้องการคุณ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและมีสถขอนามัยให้แก่พนักงาน หรือเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรต่อแขกผู้มาเยือน