02 290 8500 สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ หรือ ติดต่อเรา

ถ้อยแถลงทางกฎหมาย

เงื่อนไขต่อไปนี้จะนำไปใช้ในขณะที่คุณเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายนี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซต์ หมายความว่า คุณเห็นด้วยกับข้อตกลงทั้งหมดของนโยบายนี้ คุณต้องรับผิดชอบจากการนำเงื่อนไขนี้ให้แก่ผู้ใดก็ตามที่อาจจะเข้าถึงข้อมูลของเรา

เว็บไซต์นี้ถูกปกป้องโดยลิขสิทธิ์และเผยแพร่โดยบริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล หรือหนึ่งในบริษัทย่อย และไม่สามารถทำซ้ำหรือคัดลอกข้อมูลใดๆ นอกเหนือจากการดาวน์โหลดและดูข้อมูลบน CPU ส่วนตัวสำหรับการใช้งานทางธุรกิจภายในองค์กรเท่านั้น เนื้อหา ภาพถ่าย หรือรูปภาพ ไม่อาจทำซ้ำ คัดลอก หรือส่งต่อให้ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ ‘Rentokil’ และ ‘Initial’ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

หากพบเห็นผู้ใดละเมิดสิทธิ์ของ เร็นโทคิล อินนิเชียล จะดำเนินการทางกฎหมายทันที

เว็บไซต์นี้สำหรับให้ข้อมูลเท่านั้น บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดูแลและระมัดระวังในการรวบรวมเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ แต่ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นี้ และทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อคำสั่งหรือผลของการใช้งานใดๆ ทั้งสิ้น

ในเว็บไซต์นี้ไม่มีข้อเสนอ คำเชิญขายของ หรือชักชวนเพื่อซื้อหุ้นในบริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัด หากคุณกำลังพิจารณาการลงทุน คุณควรประเมินและหาคำแนะนำด้านกฎหมายและการเงินด้วยตัวของคุณเอง

บล็อก

ในการใช้งานหรือส่งข้อความไปยังบล็อก คุณยอมรับและปฏิตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานที่อยู่ในถ้อยแถลงทางกฏหมายของเรา

*การอ้างถึง เร็นโทคิล อินนิเชียล กรุ๊ป ในเงื่อนไขในการใช้งานนี้ หมายถึง เร็นโทคิล อินนิเชียล และกลุ่มบริษัทในเครือทั้งหมด หรือนอกจากจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ข้อมูลส่วนตัว

ในการใช้งานบล็อก คุณอาจจะต้องให้รายละเอียดส่วนตัวกับบริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัด คุณยินยอมให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ ต่อการร้องขอข้อมูลดังกล่าว รายละเอียดส่วนตัวที่ให้กับบริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัด จะนำมาใช้โดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเท่านั้น โปรดอ่านอย่างระมัดระวังก่อนที่จะดำเนินการ ในการให้รายละเอียดส่วนตัวของคุณแก่เรา คุณจะต้องยอมรับการใช้งานข้อมูลดังกล่าวที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการปกป้องข้อมูลของเรา กรุณาสอบถามรายละเอียดที่ [email protected]

ความปลอดภัย

เราขอแนะนำให้คุณไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งของตัวคุณและบุคคลอื่น กับผู้ใช้งานบล็อกคนอื่นๆ (ตัวอย่างเช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่อีเมล หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้)

 

สิ่งที่ไม่อนุญาต

เนื้อหาหรือข้อมูลบางส่วนที่โพสต์ในบล็อกโดยบุคคลที่สามที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ เร็นโทคิล อินนิเชียล กรุ๊ป และบุลคลที่สามที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุม (หรือมีส่วนร่วม) กับบริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัด ทาง เร็นโทคิล อินนิเชียล กรุ๊ป จะไม่รับรองต่อเนื้อหา ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำใดๆ ทั้งสิ้น และ เร็นโทคิล อินนิเชียล กรุ๊ป ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของผู้โพสต์

บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัด ไม่รับประกันความถูกต้องสมบูรณ์หรือคุณภาพของเนื้อหาที่ถูกโพสต์จากผู้โพสต์ ผู้ใช้งานจะต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดในการใช้งานบล็อก

 

ความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหายของผู้ใช้งาน

คุณจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่คุณส่งหรือเผยแพร่ในบล็อกแต่เพียงผู้เดียว คุณต้องรับรองว่าเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่งไปยังบล็อกเป็นผลงานต้นฉบับของคุณเอง และคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือมีสิทธิ์อื่นที่เกี่ยวข้องกัน

คุณต้องรับทราบว่า การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานที่อยู่ในถ้อยแถลงทางกฎหมายนี้ อาจทำให้เราเกิดความเสียหายได้

คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัด อย่างเต็มจำนวนและเป็นไปตามความต้องการของบุคคลที่สาม ทั้งการชดใช้ การเรียกร้อง ความสูญเสีย (ขาดทุน) เกิดความเสียหายและค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากเนื้อหาที่คุณส่งไปยังบล็อก

เนื้อหาที่คุณส่งไปยังบล็อก

ข้อห้ามในการใช้บล็อก

 • ห้ามโพสต์ข้อความหรือลิงก์เนื้อหาใดๆ ที่หลอกลวง ไม่เป็นความจริง ทำให้เข้าใจผิด คุกคาม หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร ข่มขู่ ก่อกวน ผิดกฎหมาย เลือกปฏิบัติ หรือสิ่งที่น่ารังเกียจ
 • ห้ามโพสต์ข้อความหรือลิงก์เนื้อหาใดๆ ที่ละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ (รวมถึงลิขสิทธิ์ด้วย)
 • ห้ามโพสต์ข้อความหรือลิงก์เนื้อหาใดๆ ที่มีรูปแบบของการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการ หรือ "สแปม"
 • ห้ามโพสต์ข้อความหรือลิงก์เนื้อหาใดๆ ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือรูปแบบของไฟล์ที่เป็นอันตราย หรือรหัสที่ถูกออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดการดำเนินการใดๆ ของเว็บไซต์ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ หรืออื่นๆ ของ เร็นโทคิล อินนิเชียล กรุ๊ป และของบุคคลที่สาม
 • ห้ามโพสต์ข้อความหรือลิงก์เนื้อหาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบล็อกหรือหัวข้อการสนทนาของบล็อก
 • ห้ามโพสต์ข้อความหรือลิงก์เนื้อหาใดๆ ที่มีคำแนะนำให้ซื้อหรือละเว้นจากการซื้อหลักทรัพย์ใดๆ หรือที่อาจส่งผลต่อราคาของหลักทรัพย์นั้น
 • ห้ามปลอมตัวเป็นบุคคล บริษัท หรือนิติบุคคล (รวมถึงพนักงานของบริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัด) หรือทำให้เข้าใจผิดว่าเกี่ยวข้องกับ เร็นโทคิล อินนิเชียล กรุ๊ป หรือบุคคล/นิติบุคคลอื่น
 • ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดขวางหรือยับยั้งการใช้งานบล็อกของผู้อื่น

เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น

พนักงานของบริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัด จะส่งเนื้อหาไปยังบล็อกเพื่อกระตุ้นการพูดคุย และเพื่อให้บล็อกเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งข้อมูลที่มีอยู่ในบล็อกไม่ได้ครอบคลุม และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น

ข้อมูลอาจจะไม่ใช่ข้อมูลล่าสุดหรือบังคับใช้กับสถานการณ์ใดๆ เป็นพิเศษ คุณไม่ควรใช้คำแนะนำใดๆ ที่อยู่ในบล็อกนี้กับสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณ

บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ยอมรับความรับผิดใดๆ สำหรับความไม่ถูกต้องในบล็อกนี้ และการตัดสินใจที่คุณทำจากข้อมูลที่มีอยู่ในบล็อกนี้ ความรับผิดชอบจะตกอยู่ที่คุณเพียงผู้เดียว

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

คุณตกลงที่จะไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ ทั่วโลก ถาวร และไม่ผูกขาดใบอนุญาตในการใช้ คัดลอก แจกจ่าย ส่ง หรือเผยแพร่ทั้งหมดหรือบางส่วน (ในแบบฟอร์มหรือสื่อใดๆ) ของเนื้อหาที่คุณส่งไปยังบล็อกแก่เรา คุณยินยอมสละธรรมสิทธิในเนื้อหาทั้งหมดที่คุณเผยแพร่

การตรวจสอบ แก้ไข และลบเนื้อหาที่ส่ง

บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ (โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ดังนี้

 • ตรวจสอบเนื้อหาและการสื่อสารที่เกิดขึ้นภายในบล็อก
 • แก้ไขเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่งไปยังบล็อก
 • ลบเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่งไปยังบล็อก
 • ยุติการเข้าถึงและการใช้บล็อกของคุณ

ผลิตภัณฑ์รุ่น Signature

สุขอนามัยภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลด้านการออกแบบ ซึ่งจะช่วยคุณรักษามาตรฐานด้านสุขอนามัย

 

เราให้บริการสุขอนามัยภัณฑ์แบบครบวรจรทั้งใน และนอกห้องน้ำ ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 38 ปี