02 290 8500 สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ หรือ ติดต่อเรา

แนวทางการกำจัดขยะสำหรับธุรกิจของคุณ

เราจะช่วยรับรองให้แน่ใจว่า ขยะจะได้รับการจัดการอย่างปลอดภัยและถูกหลักสุขอนามัยจนถึงจุดที่มีการกำจัดทิ้ง ทั้งยังสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน

แนวทางการจัดการขยะ 

การเพิ่มประสิทธิภาพให้สิ่งอำนวยความสะดวกในสถานประกอบการของคุณด้วยแนวทางการจัดการขยะ จะช่วยให้ลูกค้าและพนักงานมั่นใจได้ว่าความต้องการของพวกเขาจะได้รับการดูแล และคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางสังคม สิ่งแวดล้อม และกฎหมาย

ธุรกิจจะช่วยได้ด้วยการจัดเตรียมให้สถานประกอบการมีวิธีการกำจัดผลิตภัณฑ์ของเสียที่ปลอดภัย รอบคอบ และถูกหลักสุขอนามัย เช่นเดียวกับการมีภาชนะทิ้งขยะที่เหมาะสม การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อล้างมือและฆ่าเชื้อที่สะอาดและพร้อมใช้เสมอก็ย่อมเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน

เราคือผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดการขยะจากการดูแลสุขภาพ โดยจะให้บริการเก็บ กำจัด และรีไซเคิลแบบครบวงจรสำหรับขยะอันตรายและขยะที่เป็นภัย

บริการเพื่อการกำจัดวัตถุมีคมของเรา จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าธุรกิจการค้าของคุณจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยอยู่เสมอโดยไม่ต้องกังวล และจะช่วยคุณป้องกันการบาดเจ็บใด ๆ ที่ไม่จำเป็น

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสุขอนามัยและขยะในท้องถิ่นของคุณ

ช่างเทคนิคของ Initial ทุกคนผ่านการรับรองและการฝึกอบรมในระดับสูง ทีมงานในท้องถิ่นของเราพร้อมนำเสนอนวัตกรรมระดับสากลและแนวทางการกำจัดขยะที่ครอบคลุมการดำเนินงานหลากหลาย และสอดรับกับข้อกำหนดทางธุรกิจของคุณ

ความชำนาญด้านการกำจัดขยะ

ช่วยธุรกิจลดความเสี่ยงด้านสุขอนามัยได้นานกว่า 90 ปี

เชื่อมั่นในผู้เชี่ยวชาญ

ช่างเทคนิคด้านสุขอนามัยในท้องถิ่นที่ได้รับการรับรอง

แนวทางที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ตัวเลือกด้านสุขอนามัยที่ครอบคลุมหลายด้านตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ

สาขาบริการที่ใกล้บ้านคุณ

การลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรคในอากาศต้องอาศัยการควบคุมการติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพที่สุด เทคโนโลยี VIRUSKILLER™ ผนวกรวมประสิทธิภาพของแผ่นกรองอากาศขั้นต้นที่ใช้ในทางการแพทย์เข้ากับตู้ฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี เพื่อปล่อยอากาศสะอาดออกจากเครื่องกรอง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเราในการเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรของคุณในด้านสุขอนามัยและชื่อเสียง