1800 54 54 83 Liên hệ chúng tôi Để được khảo sát miễn phí

Các điều khoản này áp dụng cho bạn khi truy cập tài liệu trên trang web này và bạn có trách nhiệm thông báo những điều khoản này cho bất kỳ ai có thể truy cập tài liệu đó nhờ bạn.

Trang web này được bảo vệ bởi bản quyền. Nó được xuất bản bởi Rentokil Intial (Pty) Ltd và không được sao chép bằng cách tải xuống và xem trên một CPU duy nhất chỉ dành cho mục đích sử dụng nội bộ doanh nghiệp cá nhân. Không được phép sao chép, truyền tải hoặc cung cấp thông tin này trên mạng mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Rentokil Ban đầu (Pty) Ltd.

Tên "Rentokil®" và "Initial®" là nhãn hiệu đã đăng ký.

Bất kỳ hành vi vi phạm quyền nào của Rentokil Ban đầu (Pty) Ltd sẽ dẫn đến hành động pháp lý thích hợp.

Trang web này chỉ dành cho thông tin. Rentokil Ban đầu (Pty) Ltd đã sử dụng kỹ năng và sự cẩn trọng hợp lý trong việc biên soạn nội dung của trang này nhưng không bảo đảm về tính chính xác của bất kỳ thông tin nào trên trang này và không thể chấp nhận trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tuyên bố cụ thể nào hoặc kết quả của việc sử dụng thông tin đó.

Không có nội dung nào trên trang web này cấu thành một đề nghị hoặc lời mời bán hoặc gạ gẫm chào mua bất kỳ cổ phiếu nào của Rentokil Ban đầu (Pty) Ltd, cũng như không có nội dung nào trên trang web này được coi là bất kỳ khuyến nghị nào để mua cổ phần của Rentokil Ban đầu (Pty) Ltd. Nếu bạn đang cân nhắc đầu tư, bạn nên tự đánh giá độc lập và tìm kiếm lời khuyên chuyên môn, pháp lý và tài chính của riêng mình.

Nếu bạn cần thêm bất kỳ thông tin nào, vui lòng gửi câu hỏi của bạn tới [email protected].

Tìm chi nhánh Initial gần bạn

Đăng ký trải nghiệm dịch vụ

Đăng ký trải nghiệm dịch vụ tạo hương cao cấp miễn phí 3 ngày

Vì sao lựa chọn Initial?

Initial cung cấp các giải pháp vệ sinh cho doanh nghiệp với hơn 10 năm kinh nghiệm.