02 290 8500 สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ หรือ ติดต่อเรา

การจัดการช่วงไวรัสโคโรนาระบาดของอินนิเชียล

เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2562 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคปอดอักเสบหลายรายในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน โดยไวรัสที่เป็นสาเหตุของอาการติดเชื้อปอดอักเสบนี้ถูกระบุว่า คือ Coronavirus (ปัจจุบันถูกเรียกว่า SARS-CoV-2) ซึ่งไวรัสชนิดนี้อยู่ในตระกูลเดียวกันกับไวรัสของโรคไข้หวัดธรรมดา เช่นเดียวกับโรคซาร์ส (SARS) และโรคเมอร์ส (MERS) ที่เคยระบาดไปก่อนหน้า

ช่วงปลายเดือนมกราคม 2563 มีรายงานว่า ผู้คนจำนวนมากกว่า 7,000 คน ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ โดยประเทศจีนนั้นเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด และยังพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสนี้นอกประเทศจีน เช่นกัน ได้แก่ ฮ่องกง มาเก๊า ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เวียดนาม สิงคโปร์ ออสเตรเลีย มาเลเซีย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ ไทย เนปาล ศรีลังกา อินเดีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ เยอรมัน อังกฤษ สหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ อิตาลี และสาธารณรัฐประชาชนลาว

องค์การอนามัยโลกนั้นได้ประกาศ ระดับความรุนแรงของการระบาดอยู่ในภาวะสูงสุด และได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เมื่อวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา

การจัดการของอินนิเชียล

ในฐานะที่อินนิเชียลเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นที่จะปกป้องคุณภาพชีวิตผู้คน เราได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่ลูกค้าของเรา เพื่อให้คุณมั่นใจในงานบริการที่มีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุด รวมถึงพนักงานบริการของเรานั้น จะไม่เพิ่มความเสี่ยงให้แก่ธุรกิจหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณ

ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังคิดค้นวิธีรักษาอาการป่วยจากไวรัสโคโรนานี้ และสิ่งที่สามารถปกป้องสุขภาพของคุณจากไวรัสนี้ คือ การรักษาสุขอนามัย เช่น การล้างมือด้วยน้ำและสบู่ รวมถึงการใช้แอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อเพื่อลดการแพร่กระจายของไวรัส

การระบาดของไวรัสโคโรนา (SARS-CoV-2)

ความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (SARS-CoV-2) ที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อปอดอักเสบ (COVID-19) ในพื้นที่ที่อยู่ภายนอกประเทศจีนยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำ แต่อย่างไรก็ตาม ยังเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องตระหนักและคอยติดตามข่าว เนื่องจากตัวเลขของจำนวนผู้ป่วยภายนอกประเทศจีนนั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

งานบริการจะยังคงเหมือนเดิมหรือไม่?

สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าของเรานั้นถือเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก เรามุ่งมั่นที่จะบริการอย่างเต็มความสามารถ อย่างไรก็หากเกิดข้อจำกัดใดๆ ในการปฏิบัติงาน เราจะดำเนินการต่อไปนี้เพื่อความปลอดภัย:

ธุรกิจเร็นโทคิล อินนิเชียล ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการประเภทใดๆ ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ต่อไปนี้

  • โรงพยาบาลหรือพื้นที่กักกัน ซึ่งใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (SARS-CoV-2)
  • สถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (SARS-CoV-2) ถูกกักตัวไว้

การจัดการสำหรับพนักงาน

เราได้ติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างใกล้ชิด โดยเราได้จัดตั้งทีมส่วนกลางเพื่อติดตามสถานการณ์โลก และเตรียมแผนการรับมือป้องกันกับเหตุการณ์ที่จะเกิด

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเพื่อนร่วมงานรวมถึงลูกค้าของเราทุกคน จะได้รับการคำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันไวรัสโคโรนาอย่างละเอียด

สำหรับประเทศไทย ทีมผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่สุขภาพและความปลอดภัย (SHE) รวมไปถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะยังคงปฎิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาล และองค์กรอนามัยโลก (WHO) อย่างเคร่งครัด เพื่อปกป้องพนักงานและลูกค้าของเรา เราได้ดำเนินมาตรการควบคุมเหล่านี้:

  • จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย N95 และ FFP3 เพิ่มเติม
  • แจ้งพนักงานให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศพื้นที่เสี่ยงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
  • จำกัดหรือเลื่อนนัดหมายงานบริการในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อ
  • กำหนดให้พนักงานที่มีอาการป่วยต้องสงสัยหยุดทำงาน หลังเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือสัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อ

กรณีพนักงานเดินทางไปต่างประเทศ

เราได้จัดทำคำแนะนำการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศจีน ฮ่องกง และมาเก๊าของพนักงานเป็นการชั่วคราว และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

กรณีต้องสงสัยจากการเดินทาง

 หากพนักงานของเราได้พบปะญาติมิตรสหายที่มีการเดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงการระบาดของเชื้อไวรัสนี้ จะได้รับคำสั่งให้หยุดงานเพื่อดูอาการ 14 วัน

กรณีต้องสงสัยจากการป่วย

หากพนักงานมีไข้หรือมีอาการป่วยทางเดินหายใจภายใน 14 วัน หลังกลับจากการเดินทาง หรือหากพวกเขาได้ติดต่อใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่แสดงอาการ จะได้รับคำสั่งให้หยุดงานเพื่อพบแพทย์ต่อไป

การระบาดติดตามข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้จาก

สำหรับข้อมูลอัพเดตประจำวันเพิ่มเติม สามารถติดตามได้จาก

เราให้บริการสุขอนามัยภัณฑ์แบบครบวรจรทั้งใน และนอกห้องน้ำ ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 38 ปี