1800 54 54 83 Liên hệ chúng tôi Để được khảo sát miễn phí

Tạo hương cho nhà vệ sinh

Tiếp thị qua giác quan đã dần chuyển sang một vai trò quan trọng để tăng doanh thu kinh doanh. Đó là vì tiếp thị qua mùi thơm có thể đại diện cho thương hiệu, biến cơ hội xây dựng thương hiệu thành lòng trung thành và tốt nhất là khiến thương hiệu của bạn nổi bật giữa các thương hiệu khác.

Giải pháp Hương thơm cao cấp sử dụng công nghệ khuếch tán mùi hương, một cải tiến khiến mùi thơm duy trì trong không gian dài lâu, khắc phục hiện tượng mùi một cách hiệu quả. Do đó đảm bảo khách hàng có trải nghiệm suôn sẻ từ khoảnh khắc họ bước qua cánh cửa của bạn.

Nhận diện thương hiệu thông qua sức mạnh mùi hương

Các lựa chọn về mùi thơm

  • Hương hoa
  • Hương cam quýt
  • Hương trái cây
  • Hương tự nhiên
  • Tươi mát và sạch sẽ

Mùi thơm phù hợp có thể giúp thương hiệu nổi bật trong chiến lược cạnh tranh, giúp bạn kinh doanh hiệu quả, tăng doanh số, tăng nhận diện thương hiệu và quan trọng nhất là mang lại trải nghiệm đáng nhớ cho khách hàng.

Chúng tôi sẽ hợp tác với bạn để chọn hương thơm phù hợp với các đặc điểm thương hiệu. Chọn mùi thơm không phải theo chủ ý cá nhân mà là mùi nào thể hiện tốt nhất cá tính thương hiệu, mục đích kinh doanh và trải nghiệm khách hàng mà bạn muốn tạo ra.

Tìm chi nhánh Initial gần bạn

Đăng ký trải nghiệm dịch vụ

Đăng ký trải nghiệm dịch vụ tạo hương cao cấp miễn phí 3 ngày

Tạo hương cho doanh nghiệp

Tiếp thị qua hương thơm sẽ thúc đẩy việc xây dựng thương hiệu và thu hút khách hàng. Hãy tìm ra chiến lược mùi hương phù hợp cho doanh nghiệp của BẠN.