1800 54 54 83 Liên hệ chúng tôi Để được khảo sát miễn phí

Khảo sát vệ sinh chuyên nghiệp

Trong dịch vụ của chúng tôi bao gồm cả cung cấp khảo sát vệ sinh chuyên nghiệp cho các cơ sở của bạn, cho phép chúng tôi xác định:

  • Các khu vực có nguy cơ rủi ro Vệ sinh cao bên trong cơ sở của bạn
  • Cần những biện pháp Vệ sinh nào
  • Gói dịch vụ phù hợp cho các nhu cầu

Đánh giá rủi ro

  • Các công cụ để kiểm tra mảng bám trong bồn tiểu, phòng vệ sinh, v.v.
  • Kiểm tra trực quan và cảm quan

Đánh giá tổng quan

  • Mọi thứ có hoạt động chính xác không?
  • Các giải pháp Vệ sinh hiện tại có đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh tối đa không?

Giải pháp phù hợp

  • Số lượng và tính chất của các thiết bị vệ sinh cần thiết và vị trí lắp đặt ở đâu để có hiệu suất tối ưu

Cam kết chất lượng

Initial cung cấp các giải pháp vệ sinh chuyên nghiệp góp phần nâng cao nhận thức vệ sinh cho mọi người. Thông qua việc cung cấp các dịch vụ được thiết kế phù hợp nhu cầu kinh doanh, Initial đem lại các giải pháp sáng tạo cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất. Chúng tôi sẽ lắp đặt và duy trì các thiết bị vệ sinh, quản lý sản phẩm đi kèm, đồng thời đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn.

Các dịch vụ khác bạn có thể quan tâm

Tìm chi nhánh Initial gần bạn

Nhận xét của khách hàng

Tìm hiểu những gì chúng tôi đã làm cho khách hàng của chúng tôi.

Liên Hệ Chúng Tôi