Barnehagekonsept

Riktig håndhygiene starter tidlig. Få god barnehagehygiene med vårt barnehagekonsept

Med Initial som hygienepartner sørger vi for at hverdagen blir friskere for store og små. Vi leverer en skreddersydd og komplett servicetjeneste som sørger for riktig hygienestandard i barnehagen. Vi har utviklet et unikt barnehagekonsept som barnehager over hele landet har tatt i bruk og som har gitt helt konkrete resultater på at sykefraværet blant ansatte, barn og foreldre er blitt redusert.

 

De typiske utfordringene som går igjen når det gjelder hygienestandarden i barnehager er sykdom, dårlig lukt, tidsnød, manglende riktige hjelpemidler, økonomi, dårlig lagerplass og evnen til å følge lovverket og riktig hygieneopplæring. Vi i Initial kan hjelpe deg med å løse disse hygieneutfordringene.

Vi i Initial har utviklet egne produkter og løsninger for å forbedre hygienestandarden i barnehager. Våre produkter sørger for en skånsom håndvask og desinfisering av sarte barnehender. Vond og dårlig lukt blir fjernet fra stellerom og toalettene og vi har et eget produkt som fjerner oppkast og lukt når noroviruset besøker barnehagene. I tillegg leverer vi forbruksvarer som er tilpasset barnehagenes behov. Barnehagene får tett oppfølging av en av våre hygieneeksperter og vi tilbyr hygienekurs for ansatte og foreldre, slik at man motiverer til gode hygienerutiner.

Vi leverer en skreddersydd og komplett servicetjeneste som sørger for riktig hygienestandard. I stellerommet er det viktig at både barn og voksen trives, derfor har vi et stelleromskonsept som gjør stelleromssituasjonen trygg. Vi tilbyr tilleggsprodukter for barnehager som bl.a liggeunderlag, bleieposer, våtservietter, engangskluter, engangshansker, kjøkkenkluter og skoposer.

– Etter innføringen av hygieneløsningene og nye hygienerutiner har sykefraværet falt med hele 38 prosent. Dette er helt fantastisk, spesielt siden vi ikke har så mye penger til å hente inn vikarer.

Kristin Sanni, virksomhetsleder i Skovheim barnehage

Like verdifullt som forbruksvarene er vår tilpassede serviceavtale for barnehager. Vi har egne hygieneeksperter som skreddersyr løsningen som vår servicemedarbeider sørger for å å gjennomføre, som å montere og demontere dispensere, komme på servicebesøk (minimum en gang i måneden), sjekker at produktene virker, bytter alle servicedispensere på stellerommet, fyller opp forbruksvarer og ajourholder lageret. Ta kontakt med oss for en gratis befaring av din barnehage.

I tillegg til å vaske hender med såpe og vann, bør man også bruke hånddesinfeksjon som dreper bakteriene. Vårt desinfiserende produkt, UltraProtect, gir en langvarig effekt med en beskyttelsessperre som virker på hendene i inntil seks timer og i inntil 24 timer på overflater. Produktet egner seg spesielt godt til barnehager, da det ikke inneholder alkohol som kan forårsake skader på overflater og svi i tørre og sprukne hender.

Initial hjelper alle type virksomheter med å finne de riktige hygieneløsningene for deres ansatte og besøkende.

Vår kvalifiserte hygieneekspert kommer til din virksomhet og gjør en befaring på hvilke produktløsninger som kan dekke dine hygienebehov.

Ring oss på 22 79 79 22 eller fyll inn vårt kontaktskjema. Vi tar kontakt innen kort tid.