22 79 79 22 Kontakt oss Få et gratis tilbud

Hygieneløsninger for produksjonssektoren

God hygiene er avgjørende for å skape trygge og hygieniske produksjonsmiljøer for både ansatte og besøkende. Det gjelder alle områder; fra toaletter og kjøkken til arbeids- og lagerområder. Vi i Initial har lang erfaring med å skape behagelige og hygieniske produksjonsmiljøer. Vi sørger for å levere løsninger som gir en hygienestandard som tilfredsstiller sluttbrukerne. Tidligere forskning viser at 33 000 nye tilfeller av arbeidsrelatert sykdom førte til at ca. 1,8 millioner arbeidsdager gikk tapt. Derfor er det viktig å ha tilrettelagte hygieneløsninger.

Det er god økonomi i å forbedre hygienen. Ved å ta i bruk riktige hygieneløsninger kan du redusere sykefraværet, som også bidrar til å redusere kostnader for vikarer, rekruttering av nye ansatte og lønn til de som ikke er på jobb. Du kan oppnå en økt moral og lojalitet blant de ansatte, i tillegg til at det er med på å øke produktiviteten. Man unngår bøter eller tapte inntekter, på grunn av manglende overholdelse av hygiene- eller helse- og sikkerhetsbestemmelser. Ved å forebygge arbeidsrelatert sykdom, er dere beskyttet mot juridiske utgifter og skade på omdømmet.

Mulige effekter av dårlig hygiene

  • Økt sykefravær
  • Økt «sykenærvær» der ansatte kommer på kontoret (selv om de er syke og sprer sykdom til andre)
  • Økte produksjonsforstyrrelser kan øke risikoen for driftsstans
  • Redusert produktivitet og effektivitet fører til redusert kvalitet
  • Kan være skadelig for virksomhetens omdømme
  • Svekkede helse- og sikkerhetsstandarder
  • Fagforeningsproblemer fordi de ansattes velferd settes på spill
  • Kostnader ved eventuelle rettslige skritt

Slik kan Initials hygieneekspertise være til hjelp

Vi er opptatt av å holde de ansatte friske. Ved å tilby hygieneprodukter og tjenester av høy kvalitet, minimeres risikoen for bakterieeksponering og andre smittsomme mikroorganismer. Initial legger stor ære i å yte service på høyeste nivå, slik at virksomheter tar seg godt ut, fremstår friske og ikke minst hygieniske.

Strukturert befaring

Vi foretar en fullstendig hygienebefaring av lokalene deres, identifiserer bakterieutsatte områder og skaffer oss en fullstendig forståelse av deres krav og utfordringer.

Opplæring i hygiene

Det kan være vanskelig å få ansatte til å følge normal hygiene som god håndvask. Vi kan kurse og tilrettelegge med riktige produkter og materialer.

Hygienevillighet

Om det er uhygienisk og rotete, blir det vanskeligere å beholde en god hygienestandard. Vi kan tilrettelegge for økt villighet til å ta hygiene på alvor.

Forbruksmateriell

Ved å bruke riktige produkter og forbruksmateriell, kan man på bakgrunn av vår erfaring spare inn på hygienekostnader.

Våre produktserier

Vi tilbyr eksklusive og innovative produkter basert på høyeste hygienestandard. Produktseriene er brukervennlige og har et flott design.

Servicekonsept

Vår service er pålitelig, vennlig og diskret. Du trenger ikke å bekymre deg for at noe går tomt. Våre servicemedarbeidere gjør jobben.

Initial har et stort utvalg av hygieneløsninger som tilpasses alle typer toalettrom, uansett størrelsen på virksomheten.

Vår kvalifiserte hygieneekspert kommer til din virksomhet og gjør en befaring på hvilke produktløsninger som kan dekke dine hygienebehov.

Ring oss på 22 79 79 22 eller fyll inn vårt kontaktskjema. Vi tar kontakt innen kort tid.