22 79 79 22 Kontakt oss Få et gratis tilbud

Miljø og samfunn

Miljøsaker blir stadig viktigere. Vi følger retningslinjer og prosedyrer for å sikre at vår virksomhet gjør minst mulig skade på miljøet. Disse retningslinjene gjennomgås og oppdateres jevnlig.

Vi har også et omfattende sett av retningslinjer for bedriftens samfunnsansvar som gjør at vi som bedrift kan spille vår rolle som god samfunnsborger.

Miljøet teller

Som en miljøvennlig servicebedrift iverksetter vi en rekke tiltak for å redusere vår negative effekt på miljøet ytterligere.

Servicebilene våre består av kjøretøyer med lave utslipp, og optimaliserte serviceruter betyr at våre servicekjøretøyer tilbringer minst mulig tid på veien. Alternative energikilder bidrar til å redusere strømforbruket - noen av våre duftsystemer er drevet av solenergi. Nesten alle tørkepapirene vi benytter er av resirkulert papir som er biologisk nedbrytbart.

Alle Initial-ansatte følger våre retningslinjer for god praksis og kontrollister som lister opp deres miljøansvar. Vi følger opp kunnsnivået og aktivitetene til vårt personale som er i kontakt med kunder med jevnlige revisjoner fra vårt HMS-team.

Bedriftens samfunnsansvar

Vår tilpassing til bedriftens samfunnsansvar er grunnleggende for måten vi gjør forretninger på, og vi har utviklet retningslinjer og rutiner for miljø, helse og sikkerhet.

Disse retningslinjene setter bedriftens samfunnsansvar ut i livet på daglig basis. De støttes av formålstjenlige retningslinjer for god praksis. Opplæring og etterutdanningsprogrammer. Målet er å hjelpe vår organisasjon, og samfunnet som helhet, å jobbe for en mer bærekraftig fremtid.

Initial hjelper alle type virksomheter med å finne de riktige hygieneløsningene for deres ansatte og besøkende.

Vår kvalifiserte hygieneekspert kommer til din virksomhet og gjør en befaring på hvilke produktløsninger som kan dekke dine hygienebehov.

Ring oss på 22 79 79 22 eller fyll inn vårt kontaktskjema. Vi tar kontakt innen kort tid.