22 79 79 22 Kontakt oss Få et gratis tilbud

Miljø og samfunn

Initial tilbyr bærekraftige hygieneløsninger og har som mål å videreutvikle løsninger som er trygge for miljøet.

I en tid der global oppvarming og rask urbanisering endrer verden vår, har hygiene fått en avgjørende betydning. Disse endringene har dessverre gjort det enklere for skadelige bakterier å trives og det utgjør betydelig risiko for folkehelsen. Hos Initial reagerer vi ikke bare på disse utfordringene; vi tar grep. Vi er dedikerte og skaper hygieniske omgivelser som setter både menneskers velvære og miljø i første rekke. Vår posisjon som en global hygieneledende virksomhet, gjør at vi har fokus på bærekraftige og effektive løsninger for bedrifter - over hele verden. Rentokil Initial Norge er  ISO14001:2015 sertifiserte. Det betyr at vi følger en miljøsertifisering som dokumenterer virksomhetens miljøengasjement og miljøarbeid

Ved hjelp av innovasjon kan vi tilby grønnere hygieneløsninger til bedrifter over hele verden. Vi har redusert 237,5 tonn med plast ved å tenke nytt i form av endringer på emballasje og produkter og vi sikter mot netto nullutslipp innen 2040. Dette vil hjelpe oss og våre kunder med å redusere miljøavtrykk. Dette er vårt bærekraftsoppdrag og vi planlegger å oppnå det med fire sentrale løfter.

1. Bærekraftige løsninger fra start til mål

Initial er dedikerte og ønsker å imøtekomme de utfordringene som trengs for å skape hygieniske omgivelser som prioriterer både menneskers velvære og miljøbevaring. Derfor utnytter vi vår posisjon som en global hygieneleder for å innføre en ny æra med bærekraftige og effektive løsninger for bedrifter over hele verden.

Fra forbruksvarer som ikke inneholder skadelige kjemikalier eller mikroplast, til produkter med bærekraftsertifisering.

Miljøvennlige godkjenninger

Vi er et stort selskap og derfor har vi muligheten til å påvirke, derfor rangeres vi høyt av flere bærekraftsertifiseringsordninger. Våre produkter med Ecolabel-sertifisering har vist redusert miljøpåvirkning - fra utvinningen av råvarer i produksjonen til bruk frem til avfallshåndtering. Med disse godkjenningene kan våre kunder stole på at vi tilbyr pålitelige og bærekraftige alternativer til konvensjonelle hygieneprodukter.

Omfavne naturlige ingredienser

Vår sensitive skumsåpe inneholder 98,5% naturlige ingredienser, noe som gjør den skånsom både for miljøet og huden. Alle såper er testet både dermatologisk og toksikologisk og vi bruker kun miljøvennlige, gjenvinnbare og sammenleggbare påfyllingsbeholdere for å redusere avfall av såpe.

Løsninger som ikke skader

Vår Ecoclear toalett- og urinalvæske inneholder ingen skadelige biocider, men virker fortsatt svært effektiv nok til å redusere kalkavleiringer, bakterier og lukt. Vi har furubaserte EcoBoost-duft som er spesielt formulert med naturlige og fornybare ingredienser. Det hjelper miljøet å bruke færre råvarer, redusere energiforbruket i produksjon, tilrettelegge emballasje, transport og avfallshåndtering.

2. Bærekraftige handlinger

Vi analyserer alle ledd i vår drift, arbeidsplasser og forsyningskjeden og samarbeider med våre ansatte for å bygge en kultur med proaktive tiltak som skal redusere negativ miljøpåvirkning og gi positiv bærekraft til hele selskapet.

Enten det er overgangen til elektriske kjøretøy i hele konsernets flåte, hvor vi i Norge per i dag har en 43% elektrisk bilpark, eller det er overgangen til grønne energitariffer for våre eiendommer (energibygg) eller valget av bærekraftige leverandører - så tar vi skrittene som skal til for å oppfylle våre forpliktelser om netto nullutslipp.

Lavutslippskjøretøy

Initial er medlem av EV100 - et global initiativ som samler virksomheter som forpliktes til å akselerere overgangen til elektriske kjøretøy. Målet vårt er å ha 100% flåter med ultra-lavutslippskjøretøy (ULEV) i Storbritannia og Europa innen 2030 - og 100% globalt innen 2040.

Bærekraftsfokusert forskning

I 2021 åpnet vårt nye, dedikerte forsknings- og utviklingssenter for å fremme vårt arbeid innen bærekraftig innovasjon og produktutvikling. Vårt bærekraft-team er 100 prosent fokusert på å nå våre målsettinger og selv kontorbygningen har mottatt den utmerkede BREEAM-vurdering for bærekraftig ytelse.

Bruk av fornybar energi

Vårt mål er at 90% av våre eiendommer globalt skal bruke fornybar energi innen 2030, for å støtte en mer bærekraftig arbeidsplass. I løpet av de siste fem årene har vi konsolidert eiendomsporteføljen vår og forbedret energieffektiviteten med 58%.

3. Redusere, gjenbruke, resirkulere

Målet vårt er å måle og redusere avfallet vi genererer som virksomhet til null deponi og forbrenning, samtidig som vi øker bruken av gjenvunnet materiale i våre produkter og i vår drift.

Vi er forpliktet til å redusere miljøpåvirkningen av vårt avfall. Målet vårt er at 100% av vårt avfallsmateriale skal bli gjenbrukt, resirkulert eller omdannet til energi innen 2035.

Bærekraftig og resirkulerbar emballasje

Siden mai 2020 har vi redusert bruken av plast i emballasje og produkter med totalt 237,5 tonn. Vi har også byttet til 100% resirkulerbart papir brukt til emballeringen av våre Reflection-enheter, for å redde anslagsvis en halv tonn plastavfall fra årlig deponering.

Mindre bruk av «virgin»-plast

Etter vellykkede tester har vi fjernet to gram «virgin» plast fra hver såpe- og UltraProtect™-flaske, noe som sparer anslagsvis fire tonn plastavfall hvert år, som tidligere gikk til deponi. Ved å bytte til bruken av 30% resirkulert plast, i alle medisinske avfallsposer, sparer vi anslagsvis 80 tonn ny plast årlig.

Resirkulering av batterier og plast

Vi har regler og tiltak for å øke resirkuleringen av batterier og plast. I Stillehavsregionen er 40 tonn batterier blitt omdirigert fra deponier og 45 prosent har blitt resirkulert. I Storbritannia og Europa resirkulerer vi nå 50 prosent av alle batterier, og resirkuleringen av plast har nådd 71 prosent.

4. Samarbeid for å bevare planeten

Vi bygger langsiktige partnerskap som støtter større biodiversitet og gagner miljøet for kommende generasjoner.

Som ledere innen globale hygienetjenester, anerkjenner vi viktigheten av å handle ansvarlig og vurdere de etiske, miljømessige og sosiale konsekvensene av våre løpende partnerskaper. I fremtiden har vi forpliktet oss til kun å samarbeide med leverandører som er i tråd med våre miljøverdier, og vi vil fortsette å etablere sterke forhold med miljøorganisasjoner og samfunn over hele verden for å støtte deres arbeid i kampen mot klimakrisen.

Veldedighetsprogrammer

Rentokil Initial Cares er vårt globale veldedighets- og fellesskapsprogram som støtter kollegers veldedige innsats lokalt, sammen med nasjonale og globale initiativer. Vi støtter en rekke initiativer i tråd med FNs bærekraftsmål.

Beskytte regnskoger

Gjennom vårt partnerskap med miljøorganisasjonen Cool Earth, støtter vi samfunn i Papua New Guinea, Mosambik og Kamerun for å beskytte 42 000 hektar regnskog, tilsvarende 8 millioner tonn lagret karbon.

Støtte til samfunnet

Vi har finansiert installasjonen av syv 9 000-liters tanker for oppsamling av regnvann, for å sikre rent drikkevann under tørkeperioder. Vi har også støttet Cool Earths biodiversitetsoffiserer i Wabumari for å hjelpe samfunnsmedlemmer med å overvåke og bevare skogens dyreliv.

Akkrediteringer og sertifiseringer

Vi søker akkreditering og sertifisering fra uavhengige organisasjoner som dekker et bredt spekter av våre forretningsoperasjoner, slik at vi kan sikrer våre anstrengelser innen bærekraft. Disse inkluderer:

  • Akkreditering og medlemskap i Dow Jones Sustainability Europe Index og World Index og skårte 75% for klimastrategi (86 prosentil) og 72% for operasjonell øko-effektivitet (82 prosentil).
  • Vi er medlem av FTSE4Good Index.
  • Våre håndvaskløsninger oppfyller kriteriene for EU- og Nordic Swan Ecolabel-akkreditering (Svanemerket), noe som betyr at produktene våre har vist seg å bidra til å redusere miljøpåvirkningen i hele utviklingsprosessen: fra utvinning av råvarer til produksjon, bruk og avfallshåndtering.
  • Rentokil Initial Norge er også ISO14001:2015 sertifiserte. Det betyr at vi følger en miljøsertifisering som dokumenterer virksomhetens miljøengasjement og miljøarbeid
  • OpenCorporation plasserte Rentokil Initial som den tiende beste blant de 100 ledende selskapene i sin virksomhetsliste.
  • Vigeo Eiris rangerte Rentokil Initial som nummer tre av 103 selskaper innen forretningsmessige tjenester og som nummer 66 i den generelle vurderingen av alle 4 963 selskaper.
  • Selskapet ble vurdert med «AA» for ESG av MSCI, som Prime av ISS ESG og som "lav risiko" for ESG av Sustainalytics.
  • Vi samarbeidet med Velair - en organisasjon sertifisert av PlanetMark - for Luna Dry, vår bærekraftige håndtørkeløsning.

Initial hjelper alle type virksomheter med å finne de riktige hygieneløsningene for deres ansatte og besøkende.

Vår kvalifiserte hygieneekspert kommer til din virksomhet og gjør en befaring på hvilke produktløsninger som kan dekke dine hygienebehov.

Ring oss på 22 79 79 22 eller fyll inn vårt kontaktskjema. Vi tar kontakt innen kort tid.