22 79 79 22 Kontakt oss Få et gratis tilbud

Utdanningssteder

I mer enn 100 år har vi hjulpet våre kunder å skape trygge og hygieniske utdanningsmiljøer for både ansatte og besøkende.

Vi vet at god hygiene er avgjørende for å skape et dynamisk læringsmiljø.

Mulige effekter av dårlig hygiene

  • Manglende overholdelse av helse- og sikkerhetsbestemmelser
  • Man kan ikke skape et sikkert, hygienisk læringsmiljø
  • Nedsatt akademisk yteevne
  • Nedsatt omdømme hos nåværende eller mulige foreldre og elever/studenter
  • Staben blir syk og uberegnelig og skaper forstyrrelser i rutiner
  • Hygieneutfordringer innenfor utdanningssektoren

Bedre hygiene vil bidra til å øke prestasjonene

  • Lavere sykefravær, og dermed reduserte tilleggskostnader for vikarer og lønn til ansatte som ikke arbeider
  • Deres omdømme opprettholdes, slik at opptaksnivået holdes ved like og dere tiltrekker dere lærekrefter av høy kvalitet
  • Man unngår bøter eller tapte inntekter på grunn av manglende overholdelse av hygienebestemmelser

God hygiene er avgjørende for virksomheten, og det gjelder alle områder, fra toaletter og kjøkken til arbeids- og lagerområder. Det er vanskeligere å imponere mennesker som er mer opptatt av hygiene. Deres hygienestandard bør ta sikte på å tilfredsstille disse sluttbrukerne.

Kritiske hygienepunkter på læresteder

Initial har et stort utvalg av hygieneløsninger som tilpasses alle typer toalettrom, uansett størrelsen på virksomheten.

Vår kvalifiserte hygieneekspert kommer til din virksomhet og gjør en befaring på hvilke produktløsninger som kan dekke dine hygienebehov.

Ring oss på 22 79 79 22 eller fyll inn vårt kontaktskjema. Vi tar kontakt innen kort tid.