22 79 79 22 Kontakt oss Få et uforpliktende tilbud

Godt inneklima forbedrer arbeidsevnen

Wellbeing-konseptet er sammensatte produkter og tjenester med mål om gode, sunne og trygge arbeidsplasser. På den måten bidrar konseptet til å redusere sykefraværet, trivselen økes, konsentrasjonen til de ansatte bedres og man får økt produktivitet. Wellbeing-konseptet passer både for små og store virksomheter. Det er ikke en utgift, men en investering!

Konseptet  tar utgangspunkt i Initial sitt slagord: Enhancing Lives. Protecting People.

Det er viktig å måle luftkvaliteten i ulike rom for å dokumentere og kartlegge luften. På den måten kan man sette i gang tiltak, som kan gi redusert sykefravær, samt økt trivsel, konsentrasjon og produktivitet.

God hygiene på toalettrom bidrar til bedre atmosfære og opplevelser for kunder og ansatte. Det gir et redusert sykefravær og skaper trygghet. Ta i bruk gode løsninger, som sørger for at hygienen opprettholdes.

Ved å bruke planter på arbeidsplassen, reduserer man sykefraværet. Det gjør man fordi trivselen blant de ansatte øker og man reduser tretthet og stress, dermed økes produktiviteten. 

Ved å ha ren luft i dine kontorlokaler, så reduseres sykefraværet, trivselen øker samtidig som det gir økt konsentrasjon og produktivitet. Med våre luftrensere vil du ha ren luft i dine kontorlokaler.

Lurer du på hva barna puster inn i barnehagen og hvordan du kan skape et godt inneklima? Med vårt nye wellbeing-konsept gir vi deg muligheten til å følge opp luftkvaliteten i barnehagen på en betryggende måte. Med løsningen kan du bl.a. kartlegge CO₂-verdier, måle radon og innetemperatur som er viktig for å skape et godt læringsmiljø for barna og trivsel for de ansatte. Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre inneklimaløsninger og for en gratis befaring i dine lokaler.

Luftkvaliteten i de rommene vi oppholder oss i, kan si mye om arbeidsklimaet, men hvordan kan man gjøre dette synlig? Sannsynligheten for at du får mer fornøyde og produktive ansatte er høyere dersom du kan vise til konkrete data rundt luftkvaliteten i rommene dine.

Initial hjelper alle type virksomheter med å finne de riktige hygieneløsningene for deres ansatte og besøkende.

Vår kvalifiserte hygieneekspert kommer til din virksomhet og gjør en befaring på hvilke produktløsninger som kan dekke dine hygienebehov.

Ring oss på 22 79 79 22 eller fyll inn vårt kontaktskjema. Vi tar kontakt innen kort tid.