22 79 79 22 Kontakt oss Få et gratis tilbud

Steam desinfisering

Steam desinfisering er en effektiv og miljøvennlig metode man benytter for dyptgående desinfisering av de fleste materialer.

Steam desinfisering utført av en profesjonell aktør, er den eneste og mest effektive metoden på markedet som fjerner bakterier og sporer, uten bruk av kjemikalier og rengjøringsmidler. Vi benytter en arbeidstemperatur på inntil 196 °C og damptrykk på 8 bar. Det er kombinasjonen av den svært høye arbeidstemperaturen og damptrykket som gjør dette mulig.

Tradisjonelt renhold har sine begrensninger på grunn av lav arbeidstemperatur. Den behandler kun overflater og går ikke i dybden. Steam desinfisering er et effektivt supplement til tradisjonelt renhold.

Vond lukt

Sjenerende lukt er ofte et problem som tradisjonelt renhold ikke klarer å fjerne.

Vond lukt skyldes som regel ikke dårlig renhold. Det er stor sannsynlighet for at dette skyldes bakterier og smuss som er trukket ned i gulv, fliser, fuger og tekstiler og er dermed utilgjengelig for tradisjonelle renholdsmetoder.

Kunder, besøkende og ansatte vil oppleve vond lukt som sjenerende, som igjen skaper et negativt inntrykk.

steam

Steam desinfisering dreper bakterier og sporer

Bakterier trenger de samme næringsstoffene som oss mennesker for å leve. Dette er proteiner, karbohydrater og fett. Steam Desinfisering fjerner de nevnte næringsstoffene, og dermed næringsgrunnlaget for bakterieveksten.

Mange av de farligste bakteriene danner sporer som overlever under langt tøffere forhold enn bakterier. Ved renhold benyttes kjemikalier og lav varme. Dette fører ikke til at sporen dør, men at de går inn i en dvale modus. Når forholdene blir fruktbare for ny bakterievekst vil disse sporene igjen fremstå som bakterier og føre til en økning i bakteriveksten. Steam Desinfisering har en arbeidstemperatur på 196 °C og dreper i tilegg til bakterier også sporer.

Hvor benyttes steam desinfisering?

Steam desinfisering egner seg i alle miljøer der man ønsker å holde veksten av bakterier, virus, sopp og bakteriesporer nede. For eksempel på toaletter, urinaler og servanter, vegger og gulv, samt fliser.

steam

Vi fjerner tyggegummi samt renser sluk og avløpsrør. Tekstiler og tepper behandles skånsomt. Klister fjernes effektivt i idrettshaller. Metoden helt perfekt til storkjøkken og næringsmiddelindustrien.

Helse og miljø

Hvorfor er bruk av damp mer miljøvennlig og bedre for inneklimaet?

Når damp benyttes på riktig måte er bruk av kjemikalier og rengjøringsmidler i de fleste tilfeller overflødige. Metoden er dermed 100 % naturlig. I motsetning til rengjøringsmidler, legger kondensert damp ikke igjen potensielt allergifremkallende rester på rengjorte overflater. Dette er spesielt viktig med tanke på små barn som liker å putte ting i munnen. Inneklimaet forbedres betraktelig, siden damp binder støv og ikke slipper ut allergener i luften.

Arbeidet krever svært lavt vannforbruk. Dampen suges opp innen kort tid, membran er derfor ikke nødvendig. Vi etterlater rene, tørre og desinfiserte overflater.

Vår mange års erfaring som hygieneleverandør og ekspert på moderne hygieneløsninger, har Rentokil Initial lært at det kun oppnås maksimal effekt av den tradisjonelle rengjøringen, når det parallelt utføres Steam Desinfiseringsmetoden periodisk.

På forespørsel utfører vi ATP-målinger:

ATP-målinger gir en hurtig hygieneanalyse av overflater som kan være forurenset med biologisk materiale. Test-resultatene forteller om et område er hygienisk rent. Resultatene vil være en viktig kvalitetskontroll på virksomhetens hygienestandard, og benyttes kun internt. Hyppigheten av målingene tilpasses virksomhetens behov. Rapport med testresultater leveres etter utført måling. Dette kan implementeres i virksomhetens internkontrollsystem.

ATP-målinger kan utføres både uanmeldt og forhåndsavtalt, etter kundens behov.

Ønsker du å laste ned vår brosjyre, trykk her  

Initial hjelper alle type virksomheter med å finne de riktige hygieneløsningene for deres ansatte og besøkende.

Vår kvalifiserte hygieneekspert kommer til din virksomhet og gjør en befaring på hvilke produktløsninger som kan dekke dine hygienebehov.

Ring oss på 22 79 79 22 eller fyll inn vårt kontaktskjema. Vi tar kontakt innen kort tid.